Новини
2014-12-29 16:39:31
ОНОВЛЕНІЙ НАУКОВО- МЕТОДИЧНІЙ РАДІ – НОВІ КОНЦЕПЦІЇ

          Нові виклики, які постали перед обласною методичною службою, сприяли оновленню нормативної бази діяльності Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області. Зокрема, було ухвалено новий статут установи та оновлено склад науково-методичної ради Центру, на яку покладено функції не тільки осередка наукових дискусій, а й пошуку прогресивних підходів, рішень, спрямованих на ефективне розв’язання актуальних проблем профтехосвітянської галузі, вироблення нової концепції її розвитку. До складу науково-методичної ради, крім адміністрації та керівників структурних підрозділів НМЦ ПТО ПК, увійшли працівники департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, керівники кращих закладів ПТО області, представники ПТНЗ І атестаційного рівня, соціальні партнери (перший заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості Залуський С.Е., голова ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, директор Хмельницького  торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, кандидат економічних наук, доцент Трішкіна Н.І.; приватний підприємець, заслужений наставник молоді України, кавалер двох орденів «Трудової слави» Бацуца В.І. та інші).

До конструктивного діалогу усіх присутніх закликала директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, кандидат педагогічних наук, доцент Шевчук Л.І., яка на правах голови науково-методичної ради відкрила засідання. На актуальних проблемах і глобальних реформах освітянської галузі наголосила заступник директора - начальник управління  професійної освіти та ресурсного забезпечення  департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Харчук А.М.
 
Основна увага членів зібрання була сфокусована навколо питань: організаційно-педагогічні умови забезпечення якісного навчально-виробничого процесу в професійно-технічному навчальному закладі та його результативності;  стан та проблеми організації ступеневої освіти в закладах професійно-технічної освіти. З ґрунтовними доповідями з питання порядку денного виступили заступники директора НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Джус Л.К. і Шамралюк О.Л., а також завідувач відділу професійної підготовки Центру Соленцова Г.М.
Досвідом роботи щодо організації виробничого навчання в умовах навчально-виробничих дільниць поділилися директори державних навчальних закладів «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» Дорох В.М. і «ВПУ №11 м. Хмельницького» Селізар В.М. Свої напрацювання з визначення шляхів оцінювання якості професійної підготовки презентувала заступник директора ДНЗ «Хмельницький центр ПТО торгівлі та харчових технологій» Михалишина Г.М.
Власне бачення вирішення актуальних проблем профтехосвіти висловив приватний підприємець, заслужений наставник молоді України, кавалер двох орденів «Трудової слави» Бацуца В.І., який наголосив на необхідності створення окремої структури в органах виконавчої влади, яка б регулювала взаємовідносини між установами управління освітою, ПТНЗ і бізнесом. Також Володимир Іванович вважає доцільним відродити у закладах профтехосвіти систему наставництва та запровадити платне навчання робітничим професіям.
Основні завдання, спрямовані на забезпечення ступеневої освіти в рамках налагодження співпраці між ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,  директор Хмельницького  торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, кандидат економічних наук, доцент Трішкіна Н.І. вбачає в інтегрованому плануванні навчального процесу, створенні регіональних центрів підготовки кадрів, організації орієнтації та мотивації випускників закладів ПТО на продовження навчання у ВНЗ для досягнення вищого рівня кваліфікації.
Такі засідання, у яких беруть участь органи управління освітою, методична служба, роботодавці, адміністрація передових закладів освіти, сприятимуть налагодженню чіткого, конструктивного діалогу між ними, що у підсумку сприятиме вирішенню актуальних проблем, виробленню стійкої концепції регіонального розвитку профтехосвітянської сфери.
Заслухавши інформацію щодо організаційно-педагогічних умов забезпечення якісного навчально-виробничого процесу в ПТНЗі його результативності  та стану і проблем організації ступеневої освіти в закладах ПТО, а також враховуючи стратегічні напрями  реформування галузі  в частині розширення автономності ПТНЗ, їх самостійності, науково-методична рада НМЦ ПТО ПК рекомендує:
1.     Внутрішньоучилищну методичну роботу організовувати з урахуванням принципів діагностичності, диференціації, індивідуалізації, особистісно-діяльнісного підходу, поєднанні індивідуальних інтересів педагогів з цілями навчального закладу та привести  у відповідність до них організаційно-педагогічні умови забезпечення якості навчально-виробничого процесу.
Директори ПТНЗ                                                                    Постійно
 
2.     Посилити внутрішньоучилищний моніторинг  якості професійної підготовки на основі розроблених критеріїв оцінювання якості освітнього процесу з обов’язковим розглядом результатів моніторингу на засіданнях педагогічної ради для прийняття ефективних управлінських рішень, забезпечення розвитку навчального закладу.
Директори ПТНЗ                                                                Постійно
 
3.     Відродити систему наставництва учнівської молоді фахівцями з виробництва, посилити роль учнівського самоврядування щодо формування в учнів відповідального ставлення до виробничого навчання і виробничої практики для  успішного оволодіння обраною професією.
Директори ПТНЗ                                                             Постійно
 
4.     Активізувати роботу щодо налагодження соціального партнерства в регіоні шляхом впровадження нових форм співпраці ПТНЗ з працедавцями та соціальними партнерами.  Роботу фахових рад ПТНЗ зробити  дієвою.
Директори ПТНЗ                                                             Постійно
 
5.     Продовжити комп'ютеризацію професійно-технічних навчальних закладів, удосконалювати бібліотечне та інформаційно-ресурсне забезпечення професійної освіти, навчати та залучати педагогів до створення навчально-методичної літератури, педагогічних програмних засобів, передбачити заходи їх морального та матеріального заохочення.
Директори ПТНЗ                                                             Постійно
 
6.     Провести детальний аналіз напрямів економічної діяльності регіону, професій та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців та визначити можливі шляхи організації ступеневої професійної освіти. Налагодити ефективну взаємодію з навчальними закладами регіону для розробки інтегрованих навчальних планів
НМЦ ПТО ПК
Директори ПТНЗ                                                             До 01.06.2014
 
7.     Продовжувати системну роботу щодо безперервного розвитку професійної компетентності педагогів ПТНЗ області.Удосконалювати зміст регіональних форм методичної роботи, курсового  підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ області відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня педагогів, сучасних вимог виробництва, інноваційних технологій, форм, методів і засобівнавчання, забезпечуючи їх випереджувальний характер.
НМЦ ПТО ПК                                                                   Постійно
 
8. Координувати роботу, надавати методичну допомогу педагогам закладів ПТО області, працівникам з виробництва щодо розробки та впровадження державних стандартів ПТО, розробки навчально-плануючої документації, навчально-методичної літератури, електронних посібників і підручників, створення та функціонування електронних бібліотек.
НМЦ ПТО ПК                                                                   Постійно
 

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області