Новини
2014-11-28 14:56:07
Семінар-практикум заступників директорів з НВР ПТНЗ Хмельницької області з теми: «ІКТ як умова формування інноваційної компетентності»

     Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства – навчити учнів, педагогів та керівників навчальних закладів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Нові завдання інформатизації професійно-технічної освіти відповідно до сучасної освітньої парадигми виникають із введенням профільного навчання у старшій школі, впровадженням у професійну освіту сучасних освітніх та виробничих технологій, поглибленням інтеграції і розширенням масштабів впровадження комп’ютерних технологій  у професійно-технічні навчальні заклади. Зокрема, ці завдання передбачають створення і впровадження у практику освіти комп’ютерно-орієнтованих інтерактивних і мультимедійних засобів навчання, систем бездротових віддалених і мобільних освітніх комунікацій, засобів захисту електронних систем навчання і освіти.

Інформатизація системи освіти має два напрями – впровадження інформаційних технологій безпосередньо в процес навчання та інформатизація системи управління освітою. Саме ці питання розглянули заступники директорів з навчально-виробничої роботи  ПТНЗ Хмельницької області під час семінару-практикуму, який проводився в режимі он-лайн 27.11.2014 року з теми «ІКТ як умова формування  інноваційної компетентності».
З теоретичними положеннями інформатизації організаційно-управлінської діяльності в ПТНЗ учасників семінару  ознайомила завідувач лабораторії  науково-методичного забезпечення управлінської діяльності  в ПТНЗ Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області С.Б. Коломійчук. Особливу увагу у виступі зосереджено на питаннях створення єдиного інформаційного  освітнього простору ПТНЗ, формування інформаційної  компетентності заступника директора з НВР, зокрема знаннях та вміннях використовувати найефективніші методи пошуку та зберігання інформації, уміння працювати із зовнішнім інформаційним середовищем, уміння оптимально використовувати архіви інформації тощо. Крім того,  було презентовано програмні продукти для автоматизації управління навчальним процесом ПТНЗ.
У практичній частині семінару учасники мали  змогу  вивчити досвід роботи Понінківського професійного ліцею з впровадження в навчально-виробничий процес інформаційно-комунікаційних технологій, який було презентованозаступником директора з навчально-виробничої роботи Н.Г. Багінською. Практичне використання ІКТ в процесі підготовки кваліфікованих робітників було продемонстровано при перегляді фрагментів уроків:
-       на тему «Виготовлення дверної коробки» з предмета «Технологія столярних робіт»  професії «Столяр будівельний. Виробник художніх виробів з лози» (викладач В.П. Одюшин);
-       на тему  «Обробка застібки на тасьму-блискавку»  з предмета «Технологія виготовлення одягу» професії «Швачка, кравець» (викладач І.Д. Мовчан);
-       лабораторно-практичної роботи  з предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» професії «Кухар. Офіціант.» (викладач С.А. Вельгас);
-       на тему «Загальна технологічна схема виробництва паперу» з предмета  «Технологія виготовлення паперу та картону» професії «Машиніст папероробної машини. Контролер целюлозно-паперового виробництва»  (викладач Т.В. Рубєж).
Крім того, педагоги  професійного навчання професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» В.В. Плакса та І.Л. Богуш презентували досвід створення педагогічних програмних засобів навчання та навчальних фільмів як складову підвищення ефективності навчально-виробничого процесу. 
Заступник директора з навчально-виховної роботи  О.О. Тютюнник   увагу  учасників зосередив на питаннях використання ІКТ в управлінській діяльності  заступника директора ПТНЗ (складання розкладу занять, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм).
По завершенню семінару всім керівникам було  запропоновано скопіювати матеріали для використання у власній діяльності, зокрема детальному опрацюванню компонентів моделі інформаційного простору ПТНЗ, вивченню функціональних можливостей програмних засобів та комплексів, які сприяють підвищенню ефективності управлінської діяльності та дають змогу створити єдину інформаційно-аналітичну систему управління, досвід впровадження в навчально-виробничий процес інформаційно-комунікаційних технологій та створення педагогічних програмних засобів навчання та навчальних фільмів у Понінківському професійному ліцеї.
Всі матеріали семінару-пратикуму систематизовані і передані для використання керівниками ПТНЗ у бібліотеку Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників  у  Хмельницькій  області.

    Висвітлена на вебінарі інформація дозволить  забезпечити заступникам директорів доступ до якісно нового рівня використання засобів ІКТ в управлінні, а також  буде сприяти  підвищенню ефективності роботи.

2020-02-20 10:03:31
Вебінар викладачів математики ЗП(ПТ)О

Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 30 січня 2020 року відбувся вебінар викладачів математики ЗП(ПТ)О на тему «Формування ключових компетентностей на уроках математики».

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області