Новини
2014-11-24 16:20:22
ВИКЛАДАЧІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ В РАМКАХ ПРОЕКТУ TWINNING ОПАНОВУЮТЬ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ З МЕТОДОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

    З січня 2013 року Міністерство освіти і науки України розпочало реалізацію проекту Twinning «Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та навчання відповідно до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя».

Загальною метою проекту визначено сприяння реформуванню системи освіти відповідно до європейської політики навчання впродовж життя. Проект спрямований на зміцнення потенціалу Міністерства освіти і науки України в ефективному застосуванні Національної Рамки Кваліфікацій та розвитку елементів забезпечення якості з метою гарантування найвищої якості у галузі професійно-технічної освіти та навчання відповідно до європейських стандартів.
У рамках реалізації першого Компонента Проекту Twinning «Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та навчання відповідно до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя» 18-21 листопада 2014 року на базі ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» відбувся навчальний семінар викладачів професійно-технічних навчальних закладів області на тему «Методологія навчання на основі компетентнісного підходу».
У роботі семінару взяли участь 40 учасників (викладачі професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ області та працівники Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області).
Семінар відкрила директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Шевчук Людмила Іванівна, яка зазначила, що одним із шляхів вирішення завдань, які сьогодні стоять перед професійно-технічною освітою  в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору, є врахування і впровадження прогресивних ідей зарубіжного досвіду. Саме такі можливості розкриває перед системою професійної освіти України в цілому та Хмельницької області зокрема проект Twinning.
Тренер навчального семінару Йенс Андерсон ознайомив  учасників з такими питаннями:
                1. Методологія навчання на основі компетентнісного підходу.
                2. Стилі навчання.
                3. Таксономія цілей навчання.
                4. Студенто-центровані підходи до навчання.
                5. Організація групової роботи.
Також учасники мали змогу переглянути відео, які демонструють організацію навчального процесу у закладах професійної освіти Данії, та ознайомилися із щоденником проходження виробничого навчання  й  Інструкцією з укладання датського договору про навчання.
Тренер проекту відмітив високу активність учасників семінару та їхню готовність до впровадження компетентнісного підходу у навчально-виробничий процес при підготовці кваліфікованих робітників.
Йенс Андерсон мав змогу ознайомитись з  навчально-матеріальною базою ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» та творчими роботами учнів - вихованців закладу.
Учасники семінару, в свою чергу, подякували міжнародним експертам за високий рівень проведення навчання, за змістовність наданих презентаційних і  роздаткових матеріалів та висловили сподівання, що запропоновані механізми і критерії сприятимуть підвищенню якості професійно-технічної освіти України та за високий рівень організації семінару Науково-методичному центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області і  ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг». Усі учасники семінару висловлюють глибоку вдячність Міністерству освіти і науки України за надану можливість участі профтехосвітян Хмельниччини в міжнародному освітньому проекті високого рівня.

          Після підбиття підсумків роботи учасникам були вручені сертифікати.

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області