Новини
2014-11-10 07:55:29
Профтехосвітяни Хмельниччини вивчають впровадження новітніх виробничих технологій при підготовці кваліфікованих фахівців

 В умовах ринкової економіки підготовка сучасного робітника повинна відповідати цілій низці вимог, під впливом яких вона спрямовується на розвиток у нього вміння: самостійно виконувати і оновлювати знання, ставити проблеми, творчо мислити, приймати оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях, бути соціально активною особистістю тощо. Тому головним завданням професійно-технічної освіти є якісна професійна підготовка кваліфікованих робітників для різних галузей економіки з урахуванням потреб ринку, що забезпечується впровадженням інноваційних технологій навчання, та застосування сучасних виробничих технологій у професійній підготовці робітничих кадрів.

Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної  освіти та підвищення кваліфікації у Хмельницькій області наприкінці жовтня проведено семінар-практикум  для старших майстрів виробничого навчання та засідання фахової секції інженерно-педагогічних працівників з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» на базі ВПУ №36 с.Балин з теми: «Впровадження новітніх виробничих технологій на уроках виробничого навчання».  

 

У роботі семінару  взяли участь директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти  та підвищення  кваліфікації інженерно-педагогічних  працівників у Хмельницькій області Шевчук Л.І., головний спеціаліст відділу професійної освіти  та кадрової роботи управління  професійної освіти та ресурсного забезпечення  Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Партасюк О.В., працівники НМЦ ПТО ПК  у Хмельницькій області, керівники  ВПУ №36 с.Балин, 52 педагогічні працівники ПТНЗ області.

Директор ВПУ №36 с.Балин  М.Я. Осипчук привітав учасників семінару та ознайомив  із системою підготовки робітничих кадрів у навчальному закладі, шляхами забезпечення належної якості підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, зокрема  впровадженням сучасних  новітніх технологій, застосуванням новітньої техніки при проведенні занять з виробничого навчання та виконанні сільськогосподарських робіт згідно з змістом робочих навчальних програм.

 

Учасники семінару мали змогу відвідати  відкриті уроки виробничого навчання  з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського  виробництва»  (майстри виробничого навчання  В.В. Богданов,  І.В. Кушнір, В.М. Припешняк), з професії «Кухар» (майстер виробничого навчання С.І. Біла), з професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» (майстер виробничого навчання В.О. Атаманюк) та   ознайомитися  з навчально-виробничою базою, перспективами розвитку та оновлення матеріально-технічної  бази навчального закладу.

 

Важливою ланкою професійно-практичної підготовки кваліфікованого робітника є організація та проведення ефективного уроку виробничого навчання, що включає раціональне поєднання методів і прийомів навчання, які спрямовані не тільки на формування системи професійних знань, умінь і навичок, але і на розвиток практичного та системного мислення, здібностей до самостійної творчої діяльності. Саме висвітленню цих питань було присвячено виступ методиста  ВПУ №36 с.Балин М.Я.Петрової. Особливу увагу Марія Яківна звернула на практичні поради щодо дидактичних завдань та вимог до уроку виробничого навчання, критеріїв оцінки сучасного уроку, проведення робіт в навчальному закладі з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання.

 

Педагоги навчального закладу презентували  присутнім досвід  створення відеофрагментів з вивчення нової техніки в умовах виробництва при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»  (В.В.Атаманюк, старший майстер виробничого навчання ВПУ №36 с. Балин) та з професії  «Обліковець бухгалтерських даних; оператор комп’ютерного набору» (Л.М.Блідна, викладач професійно-теоретичної підготовки, голова методичної комісії); навчальних посібників  з професії «Швачка. Кравець» (В.К.Петренко, майстер виробничого навчання); навчально-методичного комплексу з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» (В.В.Войцехов, майстер виробничого навчання). Представлений дидактичний комплекс інформаційного забезпечення виробничого навчання з професії – це  система, у яку інтегровані робоча навчально-програмна документація, її корективи в обсязі регіонального компонента,  бази даних і знань  з конкретних тем програми,  прикладні програмні педагогічні продукти, а  також сукупність дидактичних засобів і методичних матеріалів, які  забезпечують і підтримують обрану  майстром  технологію навчання. Всі презентовані на семінарі матеріали розміщені на сайті ВПУ №36 с.Балин.

 Про організаційно-методичні аспекти впровадження інноваційних виробничих технологій у професійно-практичній підготовці кваліфікованих робітників розповів учасникам заходу заступник директора з навчально-виробничої роботи Чміль А.В.

Важливу роль у підготовці та вихованні кваліфікованого працівника відіграє рівень кваліфікації і майстерності самого педагога. Від майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки залежить значне підвищення їх особистої відповідальності у виборі форм і методів навчання і виховання учнів, організації суспільно корисної і продуктивної праці учнів, а також постійного творчого пошуку, високої педагогічної і професійної майстерності. Питанням цілеспрямованого безперервного вдосконалення педагогічної та фахової майстерності педагогів ПТНЗ, їх професійних знань, умінь і навичок,   інтелектуального, соціального і культурного рівнів було присвячено виступ  директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти  та підвищення  кваліфікації інженерно-педагогічних  працівників у Хмельницькій області Шевчук Л.І. Крім того, Людмила Іванівна ознайомила присутніх з Порядком  підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.04.2014р. № 535, наказом МОН України від 23.10.2014р. № 1199 «Про затвердження переліку професійно-технічних навчальних закладів  для стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів спеціальних предметів ПТНЗ» та визначила ряд завдань щодо вдосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ.

 

Присутні відзначили високий рівень заходу, висловили подяку його організаторам та ініцюювали проведення наступних зустрічей.

2020-06-26 13:08:54
Діяльність психологічної служби системи професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької області у 2019/2020 н.р.

25 червня 2020 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області було проведено вебінар для практичних психологів і соціальних педагогів ЗП(ПТ)О з питань підбиття підсумків діяльності психологічної служби системи професійної (професійно-технічної) освіти Хмельниччини у 2019-2020 н.р.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області