Новини
2014-09-02 14:58:48
ПРОФТЕХОСВІТА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ СТАРТУВАЛА У НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

    Нарадою за участю директорів, голів трудових колективів та профспілкових комітетів професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області за темою «Підсумки навчально-виховної діяльності ПТНЗХмельницької області у 2013-2014 навчальному році та  основні напрями роботи у 2014-2015 навчального року» і засіданнями фахових секцій заступників директорів ПТНЗ з навчально-виробничої та виховної роботи, що відбулися напередодні першовересневого свята, дано старт новому етапу профтехосвіти Хмельниччини, визначені найбільш вагомі для  професійної освіти цілі та завдання.

У роботі наради взяли участь: заступник голови-керівник апарату Хмельницької обласної державної адміністрації Стебло Л.В., заступник директора-начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Харчук А.М., заступник голови Федерації профспілок Хмельницької області Яримюк А.С., представник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Яцух С.В., головний бухгалтер централізованої бухгалтерії навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Ємець Т.А., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти  та підвищення  кваліфікації інженерно-педагогічних  працівників у Хмельницькій області Шевчук Л.І., директор Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді Григорчук Т.В., спеціалісти відділу професійної освіти управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА, працівники НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області та ХДЦЕВУМ; керівники ПТНЗ області, голови трудових колективів та профспілкових комітетів.
Учасники мали змогу ознайомились з кращими творчими роботами учнів випускних курсів ПТНЗ області в рамках підсумку обласної виставки-конкурсу, яка проводилась з метою виявлення  творчих здібностей учнів, залучення їх до творчої праці, виявлення кращого досвіду науково-практичної й експериментальної діяльності учнівської молоді та підтримки обдарованої молоді в системі професійно-технічної освіти.
    
З вітальним словом до учасників наради звернулась заступник голови-керівник апарату Хмельницької обласної державної адміністрації Л.В.Стебло. Леся Василівна зокрема зазначила, що у складних умовах відбиття агресії з боку Росії та обмеженості фінансових і матеріальних ресурсів в цілому забезпечується функціонування системи освіти, зростає престижність професійної освіти, створюються передумови для її модернізації у подальшому. Окрему увагу необхідно приділити запровадженню нової моделі виховної роботи, що базуватиметься на формуванні патріотизму, готовності на ділі стати на захист і оборону України від зовнішньої агресії, на громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектах.
 
Про роль галузевої профспілки у громадсько-державному управлінні навчальними закладами та забезпеченні дотримання трудових прав працівників освіти та продовженні результативного діалогу між соціальними партнерами, спрямованого на розвиток галузі, підвищення якості освіти, посиленні соціально-економічного захисту освітян доповів присутнім заступник голови Федерації профспілок Хмельницької області Яримюк А.С.
Про забезпечення пожежної безпеки у професійно-технічних навчальних закладах, безпечної експлуатації електрообладнання, створення нешкідливих   умов навчання, праці та проживання у гуртожитках розповів присутнім начальник сектору активних та пасивних засобів безпеки Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, майор служби цивільного захисту С.В. Яцух.
Заступник директора Департаменту освіти і науки  Хмельницької ОДА, начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення А.М. Харчук підбила підсумки навчально-виробничої діяльності ПТНЗ області у 2013-2014 н.р. та визначила основні завдання, що стоять перед навчальними закладами  у новому навчальному році.Поряд з досить-таки вагомими досягненнями профтехосвітян Хмельницької області у минулому навчальному році, існують і проблеми, які є загальними для профтехосвіти України. Внаслідок військових дій  на Сході та обмеження фінансів й енергоносіїв, країну в цілому  й професійно-технічну освіту зокрема очікують серйозні випробування восени і взимку. Належить вирішити проблему економного витрачання коштів, енергетичних та матеріальних ресурсів.Враховуючи складне економічне становище, енергетичну ситуацію та відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 12.08.14 №1/9-409, пропонується оптимізувати навчальний процес, передбачивши збільшення тривалості навчальних тижнів, зменшення обсягу аудиторних занять і збільшення обсягу самостійної роботи учнів та їх забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами з кожної навчальної дисципліни, у тому числі на електронних носіях. Навчальні заклади мають наполегливо працювати над збереженням учнівського контингенту, оновленням змісту професійної підготовки, зміцненням зв’язків та співпраці з соціальними партнерами, розширенням спектру надання платних послуг населенню.
 Шляхи якісного науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у ПТНЗ окреслила директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Л.І. Шевчук. Особливу увагу Людмила Іванівна зосередила на питаннях оновлення змісту освіти, випереджувальному підході до розвитку навчального закладу, налагодженню дієвої співпраці з роботодавцями, заходам, спрямованим на розробку науковообгрунтованих навчально-програмних, навчально-методичних документів, інформаційних матеріалів, засобів навчання, нових підходах до організації навчального процесу в ПТНЗ та роботі з педагогічними кадрами.
Основні завдання закладів професійно-технічної освіти щодо організації виховної роботи у новому навчальному році визначила директор Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді (ХДЦЕВУМ) Т.В. Григорчук.  
Роботу наради було продовжено у фахових секціях.
Зокрема, на секційному  засіданні директорів ПТНЗ, голів трудових колективів ( профспілкових комітетів)  обговорено питання:
- нормативно-педагогічні засади організації початку 2014-2015 навчального року (А.М.Харчук, заступник директора-начальник  управління  професійної освіти та ресурсного забезпечення  Департаменту освіти і науки  Хмельницької ОДА);
-  аналіз виконання плану державного замовлення та  роботи приймальних комісій (О.О.Зінчук,  заступник начальникавідділу професійної освіти  та кадрової роботи управління  професійної освіти та ресурсного забезпечення  Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА);
-  основні завдання науково-методичного забезпечення  організації навчального процесу в ПТНЗ (Л.І.Шевчук,  директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області);
-  основні завдання та напрями художньо-естетичного виховання у ПТНЗ області на 2014-2015 н.р. (Т.В.Григорчук, директор Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді);
-  підсумки фінансово-господарської діяльності ПТНЗ області за 2013-2014 н.р. та завдання  на  2014-2015 н.р. ( Т.А .Ємець, головний бухгалтер навчальних закладів і установ ПТО управління  професійної освіти та ресурсного забезпечення  Департаменту освіти і науки  Хмельницької ОДА).
На фаховій секції заступників директорів ПТНЗ з навчально-виробничої роботирозглянуто питання:
- аналіз стану готовності ПТНЗ до нового навчального року (О.О.Зінчук,  заступник начальникавідділу професійної освіти  та кадрової роботи управління  професійної освіти та ресурсного забезпечення  Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА);
-  особливості організації професійної підготовки робітничих кадрів в новому навчальному році:
- розробка та затвердження навчально-програмної документації;
- підсумки обласної виставки-конкурсу кращих творчих робіт учнів ПТНЗ;
- впровадження ДСПТО з професії «Кравець» за модульною технологією навчання (Г.М.Соленцова, завідувач відділу професійної підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області);
-  вимоги щодо викладання предметів «Історія» та «Захист Вітчизни» у 2014-2015 н.р. (Т.М.Сидоренко, завідувач відділу загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області);
-  порядок організації навчального процесу у 2014-2015 н.р. відповідно до листа Міністерства освіти і науки України щодо економного використання енергоресурсів та взаємодії ПТНЗ і роботодавців ( Н.В.Арич, методист з технічної творчості ХДЦЕВУМ);
-   оновлення інформаційної бази даних:
 - професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у ПТНЗ;
-  комплексно-методичного забезпечення професійної підготовки ПТНЗ;
- соціального партнерства ПТНЗ (О.М.Чуйкова, методист відділу професійної підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області).
Отже, нарадою керівників ПТНЗ та фаховими секціями визначені пріоритетні   напрями діяльності навчальних закладів, розставлені акценти на найбільш актуальні завдання, дано старт новому навчальному року, який має бути результативним, принести вагомі здобутки.   
Вкрай необхідними завданнями для профтехосвіти області є:
-    оптимізація мережі ПТНЗ, створення нових типів сучасних навчальних закладів, орієнтованих на підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукомістких професій та спеціальностей відповідно до потреб економіки держави та регіонального ринку праці;
-    глибокий аналіз виконання державного замовлення з прийому та випуску учнів;
-   організація діяльності піклувальних рад ПТНЗ, суттєве розширення їхніх повноважень у здійсненні нагляду та контролю за діяльністю закладу, розширення їхньої участі в залученні додаткових джерел фінансування та утримання й успішного функціонування;
-   посилення відповідальності керівників ПТНЗ за стан та результати діяльності навчального закладу;
- забезпечення підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період та енергозбереження, проведення обстеження технічного стану будівель і споруд.
 
 
 

 

2020-09-17 17:13:52
Спільне засідання фахових секцій керівників ЗП(ПТ)О Хмельниччини

Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 17 вересня 2020 року в режимі он-лайн проведено спільне засідання фахових секцій директорів, заступників директорів з навчально-виробничої роботи, методистів ЗП(ПТ)О з питання «Особливості організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О Хмельницької області у 2020-2021 навчальному році в умовах пандемії». У засіданні взяли участь представники Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області