Новини
2014-07-07 16:23:57
Проблемний семінар директорів ПТНЗ Хмельницької області з питання «Психологічна компетентність керівників ПТНЗ

Соціально-політичні та соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, суттєво впливають на діючу систему освіти. До того ж формуються нові ідеологія та практика життєдіяльності сучасного навчального закладу як соціально-педагогічної системи, результатом якої є забезпечення якості освіти на підставі збереження її фундаментальності та відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства й держави.
Управління є тією рушійною силою, яка націлена на активізацію людини через створення оптимальних умов для прояву та розвитку її творчого потенціалу. Тому керівнику професійно-технічного навчального закладу слід орієнтуватися в різноманітності сучасних управлінських ідей, вивчати й успішно застосовувати досягнення науки та перспективного педагогічного досвіду, організовувати творчу діяльність.
Управління ПТНЗ у сучасних умовах потребує від керівників високої наукової компетентності, великої майстерності і постійного вдосконалення. Для ефективного здійснення завдань управління керівник ПТНЗ, зокрема, має володіти необхідним багажем соціально-психологічних знань, певним рівнем розвитку соціально-пізнавальних умінь і навичок, які об’єднуються в поняття психологічної компетентності. Саме питанню «Психологічна компетентність керівників ПТНЗ» був присвячений проблемний семінар, який відбувся 4 липня 2014 року на базі ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей». 
    
В роботі семінару прийняли участь керівники всіх ПТНЗ області.
У теоретичній частині семінару розглянуто питання:
- роль психологічної компетентності керівника ПТНЗ в ефективній організації навчально-виховного процесу;
- науково-методичні аспекти та нормативно-правові засади організації роботи практичних психологів та соціальних педагогів ПТНЗ;
- аналіз діяльності соціально-психологічної служби ПТНЗ Хмельницької області.
У практичній частині семінару, яку забезпечили працівники соціально-психологічної служби ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей»    розглянуто питання формування позитивного соціально-психологічного клімату педагогічного колективу навчального закладу.
По закінченню проблемного семінару присутнім було запропоновано добірку нормативно-правових документів та практичних матеріалів, які використовуються у роботі соціально-психологічної служби ПТНЗ.  

2019-06-27 13:02:25
Підсумки діяльності психологічної служби системи П (ПТ) О Хмельницької області за 2018/2019 н.р та завдання на наступний період

27 червня 2019 року завідувачем лабораторії підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи, координатором обласних фахових секцій практичних психологів і соціальних педагогів Н.М. Сиско проведено вебінар, на якому підведено підсумки діяльності психологічної служби системи професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької області за 2018/2019 н.р та окреслено завдання перед працівниками служби на наступний період.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області