Новини
2014-07-07 16:23:57
Проблемний семінар директорів ПТНЗ Хмельницької області з питання «Психологічна компетентність керівників ПТНЗ

Соціально-політичні та соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, суттєво впливають на діючу систему освіти. До того ж формуються нові ідеологія та практика життєдіяльності сучасного навчального закладу як соціально-педагогічної системи, результатом якої є забезпечення якості освіти на підставі збереження її фундаментальності та відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства й держави.
Управління є тією рушійною силою, яка націлена на активізацію людини через створення оптимальних умов для прояву та розвитку її творчого потенціалу. Тому керівнику професійно-технічного навчального закладу слід орієнтуватися в різноманітності сучасних управлінських ідей, вивчати й успішно застосовувати досягнення науки та перспективного педагогічного досвіду, організовувати творчу діяльність.
Управління ПТНЗ у сучасних умовах потребує від керівників високої наукової компетентності, великої майстерності і постійного вдосконалення. Для ефективного здійснення завдань управління керівник ПТНЗ, зокрема, має володіти необхідним багажем соціально-психологічних знань, певним рівнем розвитку соціально-пізнавальних умінь і навичок, які об’єднуються в поняття психологічної компетентності. Саме питанню «Психологічна компетентність керівників ПТНЗ» був присвячений проблемний семінар, який відбувся 4 липня 2014 року на базі ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей». 
    
В роботі семінару прийняли участь керівники всіх ПТНЗ області.
У теоретичній частині семінару розглянуто питання:
- роль психологічної компетентності керівника ПТНЗ в ефективній організації навчально-виховного процесу;
- науково-методичні аспекти та нормативно-правові засади організації роботи практичних психологів та соціальних педагогів ПТНЗ;
- аналіз діяльності соціально-психологічної служби ПТНЗ Хмельницької області.
У практичній частині семінару, яку забезпечили працівники соціально-психологічної служби ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей»    розглянуто питання формування позитивного соціально-психологічного клімату педагогічного колективу навчального закладу.
По закінченню проблемного семінару присутнім було запропоновано добірку нормативно-правових документів та практичних матеріалів, які використовуються у роботі соціально-психологічної служби ПТНЗ.  

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області