Новини
2014-06-19 11:42:46
ОН-ЛАЙН ЗАСІДАННЯ ФАХОВИХ СЕКЦІЙ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ І СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ПТНЗ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

18 червня 2014 року відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області відбулося спільне засідання обласних фахових секцій практичних психологів і соціальних педагогів з питань аналізу діяльності соціально-психологічної служби ПТО області у 2013-2014 навч. році в режимі он-лайн.
На засіданні обласних фахових секцій практичних психологів і соціальних педагогів піднімались наступні питання: аналіз діяльності соціально-психологічної служби області у 2013-2014 навчальному році; аналіз звітності працівників соціально-психологічної служби ПТНЗ; основні завдання соціально-психологічної служби у 2014-2015 навчальному році.
Завідувач відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи НМЦ ПТО ПК Наталія Миколаївна Сиско здійснила аналіз діяльності соціально-психологічної служби ПТО області у 2013-2014 навчальному році. Проаналізовано якість виконання практичними психологами і соціальними педагогами ПТНЗ завдань, визначених Міністерством освіти і науки України, Обласним центром практичної психології та соціальної роботи, Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.
На засіданні здійснено аналіз звітності фахівців соціально-психологічної служби ПТНЗ області, зосереджено увагу практичних психологів і соціальних педагогів на допущенні недоліки в аналітико-статистичній звітності.
Фаховими секціями визначено основні завдання та перспективи обласної соціально-психологічної служби у 2014-2015 н.р., зокрема:
1.    Дальший розвиток і зміцнення мережі психологічної служби області.
2.    Підвищення компетентності та професійного рівня працівників психологічної служби ПТНЗ.
3.    Здійснення науково-методичного супроводу професійного становлення новопризначених працівників.
4.    Сприяння в поліпшенні умов праці практичних психологів і соціальних педагогів, необхідних для здійснення діагностичної, корекційно-розвивальної, консультативної та інших напрямків роботи.
5.    Науково-методичний супровід діяльності психологічної служби (методичні об’єднання, семінари, семінари-практикуми тощо).
6.    Проведення експертизи психодіагностичного та корекційно-розвивального інструментарію.
7.    Здійснення вивчення ефективності діяльності практичних психологів і соціальних педагогів.
8.    Узагальнення та поширення кращого досвіду роботи працівників психологічної служби.
Завідувач відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи НМЦ ПТО ПК Н.М. Сиско зауважила, що при плануванні роботи на 2014-2015 навчальний рік практичними психологами і соціальними педагогами необхідно врахувати План заходів розвитку психологічної служби системи професійно-технічної освіти Хмельницької області на період до 2017 року, затверджений Наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА № 2382-но від 11.12.2013 року, та  лист МОН про особливості діяльності соціально-психологічної служби у 2014-2015 навчальному році.
 Також на засіданні обласних фахових секцій піднімались питання необхідності надання кваліфікованої соціально-психологічної допомоги та проведення соціально-психологічної реабілітації для педагогів, учнів та їх батьків метою попередження можливих негативних наслідків для здоров’я тих, хто безпосередньо постраждали або опосередковано емоційно долучалися до подій у країні.
Найбільш розповсюдженими проблемами при цьому є: гострі емоційні розлади, реактивні стани, посттравматичні стресові розлади, горе, переживання втрати близьких, дезорієнтація та панічні напади. Тому працівники соціально-психологічної служби ПТНЗ мають подбати про створення на базі ПТНЗ пунктів психологічної допомоги для проведення індивідуальної і групової роботи з постраждалими та учасниками подій, про що поінформувати громадськість та внести відповідні корективи у плани роботи.  
Наталія Миколаївна наголосила на необхідності суворого дотримання у процесі роботи вимог методик та Етичного кодексу психолога.
На інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини» розміщені матеріали, які фахівці соціально-психологічної служби ПТНЗ мають опрацювати та використовувати в практиці роботи: Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період: метод. рек. / Н.П. Бочкор, Є.В. Дубровська, О.В.Залеська та ін. – Київ: МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – 84 c. та методичні матеріали з психологічної допомоги під час кризового стану.
У засіданні обласних фахових секцій практичних психологів і соціальних педагогів взяли участь 42 працівники соціально-психологічної служби ПТНЗ області.
Матеріали засідання з питань аналізу діяльності соціально-психологічної служби ПТО області у 2013-2014 навчальному році систематизовано. За підсумками семінару підготовлено матеріали, презентації, які всі практичні психологи і соціальні педагоги повинні впроваджувати у подальшій практичній діяльності.

2020-09-17 17:13:52
Спільне засідання фахових секцій керівників ЗП(ПТ)О Хмельниччини

Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 17 вересня 2020 року в режимі он-лайн проведено спільне засідання фахових секцій директорів, заступників директорів з навчально-виробничої роботи, методистів ЗП(ПТ)О з питання «Особливості організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О Хмельницької області у 2020-2021 навчальному році в умовах пандемії». У засіданні взяли участь представники Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області