Новини
2014-06-02 11:17:03
Формування нового покоління управлінських кадрів для ПТНЗ Хмельницької області

Загальні процеси реформування освіти потребують нових підходів до управління професійно-технічним навчальним закладом. Процес модернізації формує керівника як сучасного управлінця, спроможного забезпечити оптимальну організацію навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, адаптувати навчальний заклад до умов, які постійно змінюються, визначити найбільш ефективні форми і методи керівництва, здійснювати інноваційну діяльність.  
В умовах сучасних суспільних змін ефективна робота з резервом є одним з джерел формування нового покоління управлінських кадрів.
Згідно з наказом Департаменту освіти і науки від 25.03.2013р. №448-но «Про підготовку резерву на посади заступників директорів з   навчально-виробничої роботи ПТНЗ Хмельницької області», відповідно до плану роботи Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області та з метою покращення якості професійної підготовки та формування якісно нових управлінських кадрів керівників ПТНЗ області 29 травня 2014 року  проведено заключний семінар з підготовки осіб, які перебувають у резерві на посади заступників директорів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти. 
Під час семінару було розглянуто питання:  
  перспективи розвитку ПТНЗ відповідно до потреб ринку праці та професійно-кваліфікаційних вимог фахівців;
  програмно-методичне забезпечення проведення атестаційної експертизи навчального закладу;
  вимоги до складання статистичних звітів про стан та результати навчально-виробничого процесу в ПТНЗ.
    З метою аналізу засвоєння правових норм з питань освіти зі слухачами проведено тестування з питань правового забезпечення діяльності ПТНЗ.   Крім того, учасники   прозвітували про виконання індивідуальних творчих завдань. Виступи супроводжувалися презентаціями, були змістовними, містили пропозиції щодо удосконалення навчально-виробничого та виховного процесів.
 За підсумками педагогічні працівники отримали сертифікати про завершення навчання резервуна посади заступників директорів ПТНЗ.

 

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області