Новини
2014-03-31 15:07:21
ПРОФТЕХОСВІТА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ СИСТЕМНО МОДЕРНІЗУЄ СВОЮ РОБОТУ

Один із проміжних результатів цієї системної роботи 26 березня був продемонстрований на всеукраїнському рівні у формі вебінару «Модернізація методичної роботи в умовах інформатизації професійно-технічного навчального закладу»
Глобальна інформатизація спонукає модернізувати роботу в кожній сфері, кожній галузі і кожного працівника, зокрема. Освітня система інформаційного суспільства покликана створювати нові знання, оновлювати структуру та зміст процесу навчання. Для забезпечення цього маємо: формувати високопрофесійних педагогів; використовувати нові форми та методи навчання педагогів під час проходження курсів підвищення кваліфікації, проведенні різних методичних заходів та інше. Для цього потрібно створити необхідні організаційно-технічні і науково-методичні умови. Найважливіший принцип такої роботи, який допоможе досягти її ефективності, – системність.
Тому в Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області була розроблена модель модернізації методичної роботи в умовах інформатизації. В її основу лягло створення інформаційної системи ПТО Хмельниччини, яка б відповідала сучасним тенденціям і вимогам. Цей процес вимагає у свою чергу системного підвищення професійного рівня як окремого педагога, керівника, так і колективу в цілому, спонукає кожного до оволодіння засобами інформаційних і комунікаційних технологій, нової підготовки випускника, нового змісту та якості освіти. Саме таку систему роботи обласної методичної служби продемонструвала на Всеукраїнському вебінарі директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Л.І. Шевчук своїм виступом «Система розвитку професійної компетентності педагога професійної школи».
Людмила Іванівна зокрема зазначила, що розроблена і запроваджена в області система неперервного розвитку професійної компетентності закладів професійно-технічної освіти є комплексною системою, яка складається із внутрішньоучилищного та регіонального рівнів, самоосвітньої роботи, а також курсового підвищення кваліфікації та ґрунтується на принципах неперервності, освіти впродовж життя, особистісно-діяльнісного підходу, діагностичності, диференціації, індивідуалізації, поєднання індивідуальних інтересів педагогів з програмними цілями навчального закладу, що в цілому дає змогу реалізовувати індивідуальний підхід до кожного педагогічного працівника, групувати педагогів за спільними проблемами та проводити адресну роботу щодо розвитку їх компетентності.
Сьогодення вимагає набуття педагогами нових компетенцій, а саме: опанування інформаційно-комунікаційних технологій, створення навчально-методичної літератури та цифрових освітніх ресурсів, власних блогів і сайтів, розробка та функціонування дистанційного професійного інформаційного простору.  З цією метою регіональною методичною службою розгорнуто навчання педагогів з оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями, навчання зі створення блогів, власних веб-сайтів, розробки навчального освітнього продукту.
Також Людмила Іванівна у виступі представила інформаційну систему ПТО Хмельниччини, яку формують: інформаційні служби ПТНЗ (діють у всіх навчальних закладах профтехосвіти); інформаційний портал «Профтехосвіта Хмельниччини» (інтернет-часопис ПТО області); сайти НМЦ ПТО ПК та ПТНЗ (функціонують у всіх навчальних закладах); блогосфера ПТО Хмельниччини (створено і діють близько 300 блогів профтехосвітян області).
З метою забезпечення діяльності такої громадської структури, як «інформаційна служба ПТНЗ» у відділі інформаційно-видавничої діяльності та передового педагогічного досвіду НМЦ ПТО ПК було розроблено й надано ПТНЗ для організації роботи ряд нормативно-рекомендаційних документів, проведено навчальні семінари з керівниками інформаційних служб.
Одними з підструктур інформаційної служби є «Бібліотечний інформаційний центр» та «Електронний методичний кабінет. Методична лабораторія».
Щоб посилити процес перетворення бібліотек ПТНЗ в бібліотечно-інформаційні центри, у минулому навчальному році був проведений обласний конкурс на кращу організацію інформаційної діяльності бібліотек ПТНЗ «Створення електронних інформаційних ресурсів бібліотек ПТНЗ – важливий крок до входження в єдиний інформаційний простір». В результаті – більшість бібліотек навчальних закладів було комп’ютеризовано, підключено до мережі Інтернет, створені бібліотечні сторінки на сайтах ПТНЗ, бібліотеки вийшли до читачів-користувачів у соціальні мережі, всі бібліотеки ПТНЗ включилися в процес акумулювання в бібліотечному інформаційному центрі методичних напрацювань педагогів, розширення бази електронних підручників, створення відеотеки навчальних фільмів, використання в роботі сучасних бібліотечних форм. У двох бібліотеках за кошти обласного бюджету встановлені компютерно-програмні комплекси «Електронна бібліотека». Одна з безкоштовних програм «Електронна бібліотека» адаптована бібліотекарем Т.М. Філімоновою до потреб ПТНЗ. За цією програмою буде проведено навчання бібліотекарів. З метою підвищення професійної компетентності бібліотекарів ПТНЗ налагоджена тісна співпраця з Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. Островського, на база якої та за участю її працівників проводяться фахові секції. Бібліотекарі ПТНЗ братимуть участь у тренінгах за програмою “Бібліоміст”.
У цьому навчальному році проведено обласний конкурс на кращу організацію методичної роботи серед ПТНЗ області «Модернізація методичної роботи в умовах інформатизації професійно-технічного навчального закладу». В результаті – оновлена модель системи методичної роботи в ПТНЗ в сучасних умовах (запропонована ПТНЗ на засіданні фахової секції методистів у формі презентації, за даною моделлю модернізовано систему методичної роботи у всіх ПТНЗ); розроблено алгоритм роботи методистів, запропоновано у формі електронного каталогу баз даних методиста ПТНЗ й методиста НМЦ; створено “Електронний методичний кабінет” та “Методичну лабораторію” (в рамках ІС) у кожному ПТНЗ; створені умови для Інтернет-зв’язку з навчальними закладами при використанні нових форм методичної роботи (для цього: всі методичні кабінети ПТНЗ забезпечені комп'ютерною технікою та виходом в Інтернет; всі методисти ПТНЗ підвищили свою компетентність в організації методичної роботи в сучасних умовах шляхом організації навчальних, навчально-практичних семінарів, методичних естафет, вебінарів та засідань фахової секції; здійснюється в ПТНЗ і на базі НМЦ ПТО ПК формування готовності педагогів до роботи з використанням ІКТ); створені сторінки методичної служби на сайтах ПТНЗ; методисти активно освоюють блогосферу. Створено 15 блогів (електронних портфоліо) методистами НМЦ ПТО ПК і 30 блогів – методистами ПТНЗ області.
Другий (фінальний) етап цього конкурсу був проведений у рамках фахової секції методистів у формі вебінару. Всі методисти взяли в ньому участь. Шість фіналістів конкурсу презентували творчі звіти за темою конкурсу зі своїх модернізованих робочих місць. Таким чином перевірена й випробувана готовність навчальних закладів профтехосвіти області до участі у всеукраїнських вебінарах.
26 березня 2014 року на Всеукраїнському вебінарі «Модернізація методичної роботи в умовах інформатизації професійно-технічного навчального закладу» поділилися досвідом модернізації системи методичної роботи в глобальну епоху інформатизації методисти ПТНЗ, які вибороли в обласному конкурсі І і ІІ місця: Марія Яківна Петрова (Вище професійне училище №36 с. Балин); Ганна Борисівна Чекригіна (ДПТНЗ «Кам’янець-Подільське вище професійне училище»); Інна Михайлівна Кирилюк (ДНЗ «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького) та Елла Петрівна Мітькевич (ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти»). Їхні презентації демонструють у першу чергу результати системності в роботі методистів-професіоналів при розумінні та підтримці керівництвом закладу необхідності модернізації методичної роботи та набуття педагогами нових компетенцій.
Матеріали вебінару мають практичний характер, оскільки саме таких, практичних матеріалів, які б відповідали вимогам сьогодення, часто бракує.

 

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області