Новини
2014-02-03 16:18:56
ІНФОРМАЦІЙНІ СЛУЖБИ ПТНЗ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ РОЗВИВАЮТЬСЯ

В останні дні січня на базі Хмельницького професійного ліцею проведено навчальний семінар з керівниками інформаційних служб ПТНЗ, який підтвердив, що діяльність цієї новоствореної структури стає ключовою у професійно-технічних навчальних закладах і набуває системності.
У навчальних закладах професійно-технічної освіти поступово  сформувалося розуміння потреби в системності організації інформаційної діяльності та готовності працювати в одній із ланок цієї системи. Робота з інформатизації навчального закладу й освітнього процесу має здійснюватися не хаотично, а в єдиному інформаційному просторі.  Плановість та системність у роботі задається Програмою інформатизації навчального закладу, з чого, власне, і почали свою роботу інформаційні служби.
Для того, щоб здійснити комп’ютерну реалізацію моделі побудови єдиного інформаційного простору, формується модель взаємодії інформаційних потоків.
У відділі інформаційно-видавничої діяльності та передового педагогічного досвіду Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області взяли на озброєння народну мудрість «Той, хто почув вітер змін, має будувати не щит від вітру, а вітряк» і розробили таку модель у формі інформаційної служби ПТНЗ (ІС). З початку 2012-2013 навчального року професійно-технічним навчальним закладам області запропоновано Положення про інформаційну службу ПТНЗ, відповідно до якого були створені такі служби в кожному навчальному закладі системи ПТО.
Діяльність ІС, яка є громадською, провадиться у тісній співпраці з адміністрацією, методичною службою та бібліотекою закладу, класифікується як методична робота і береться до уваги при атестації та моральному й матеріальному заохоченні працівників закладу. 
На допомогу створеним інформаційним службам ПТНЗ у відділі ІВД Центру був розроблений Орієнтовний план роботи інформаційної служби на календарний рік.
У січні минулого року проведений перший навчальний семінар для керівників інформаційних служб ПТНЗ, анкетування керівників ІС. Завдяки анкеті виявлено проблеми інформатизації ПТНЗ, визначено умови для її посилення.
Керівникам ІС ПТНЗ надано електронний пакет нормативних, рекомендаційних, методичних і практичних матеріалів для використання в роботі. Створено раду керівників інформаційних служб ПТНЗ Хмельницької області з 9 осіб, проведено її перше засідання, а через місяць – друге в режимі он-лайн, на якому обговорено структурну модель інформаційної служби ПТНЗ, форми облікової документації. До структурної моделі ІС внесені певні корективи. Затверджені радою керівників ІС і погоджені в НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області рекомендовані документи надіслані в ПТНЗ.
Запропонована Структурна модель інформаційної служби ПТНЗ чітко окреслює можливі структурні одиниці в ній, внутрішню і зовнішню взаємодію та очікувані результати цієї взаємодії. Моделлю визначено такі підструктури ІС: Електронний методичний кабінет, методична лабораторія; Медіапункт; Бібліотечний інформаційний центр; Лабораторія маркетингової та інформаційно-аналітичної діяльності ПТНЗ; Лабораторія інформаційних технологій та обслуговування інформаційної системи ПТНЗ.
Творчою групою керівників інформаційних служб спільно з методистами НМЦ ПТО ПК розроблені також Орієнтовні функції підструктур ІС, які охоплюють усі можливі напрями роботи та Орієнтовні функції керівного складу ІС.
Для полегшення документування й обліку роботи ІС запропоновані до використання форми електронних журналів: реєстрації вхідної та вихідної документації; обліку матеріальних ресурсів; заявок на інформаційне й технічне обслуговування; обліку виконаних робіт та видання інформаційної продукції
У ПТНЗ були розроблені й прийняті до реалізації програми інформатизації навчальних закладів і навчального процесу до 2015 року, в яких уже проглядається певна система. Запрацювали інформаційні служби – як основа для створення єдиного інформаційного середовища в навчальному закладі.
Для полегшення організаційних зусиль щодо ефективного функціонування підструктур ІС ПТНЗ у відділі ІВД та ППД НМЦ ПТО ПК розроблені комплекси конкретних завдань до кожної функції підструктур ІС, які надані керівникам ІС в електронному варіанті. Перелік цих завдань значно полегшує не тільки саму організацію роботи, а й звітування за конкретними показниками цієї роботи.
Завдання були донесені до керівників ІС на навчальному семінарі, що відбувся в останні дні січня 2013 року. Крім того, працівниками НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області О.Л. Шамралюк, Т.І. Боднарук, Н.П. Садовою, О.В. Петровим та О.В. Чічеровим висвітлені й питання забезпечення: організації діяльності інформаційної служби ПТНЗ відповідно до сучасних тенденцій та завдань професійно-технічної освіти; проведення відкритих Інтернет-заходів за допомогою Інтернет-сервіса SeeMedia; методичної і технічної підтримки й супроводу впровадження ІКТ й медіаосвіти в навчальний процес; роботи медіапункту ІС з формування фото- та відеотек, створення навчальних відеофільмів.
Кожен учасник семінару поділився досвідом роботи за минулий рік діяльності служб, розкрив здобутки та проблеми. Спільно зроблено висновок, що успішно розвиваються інформаційні служби і є результативною їх діяльність там, де керівництво закладу усвідомлює актуальність і важливість надання системності процесу інформатизації.
Усім навчальним закладам профтехосвіти Хмельниччини надіслані рекомендаційні та методичні матеріали на допомогу керівникам інформаційних служб. Наразі формується збірник таких матеріалів, який планується видати до початку нового навчального року.
Залишається сподіватися на фінансову підтримку цього важливого напряму діяльності, який, не дивлячись на його нормативне забезпечення, залишається «громадським» і таким, що здійснюється в основному завдяки зусиллям ентузіастів. 

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області