Новини
2013-12-26 17:09:02
МОНІТОРИНГ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ «ТУРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ – ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ»

Хмельницька область стала однією з п’яти регіонів, обраних Міністерством освіти і науки України для апробації методології Туринського процесу на регіональному рівні в рамках пілотного проекту Європейського фонду освіти «Туринський процес – регіональний рівень». 
Метою пілотного проекту є здійснення аналізу системи професійної освіти та навчання для виявлення існуючих проблем, обміну досвідом і визначення перспектив  розвитку  системи підготовки робітничих кадрів у регіоні.
Робочою групою Хмельницької області, в склад якої увійшли працівники Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації та Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, за результатами реалізації проекту підготовлено проміжний звіт «Туринський процес в Україні – Хмельницька область».
Аналіз системи професійно-технічної освіти Хмельницької області згідно з методологією Туринського процесу проводився за такими напрямами:
-       перспективи  розвитку системи ПТО;
-       зовнішня ефективність: вирішення завдань  у сфері демографії, економіки і ринку праці;
-       внутрішня ефективність: задоволення соціальних потреб у сфері ПТО і поширення принципів соціальної інтеграції;
-       внутрішня якість і ефективність надання первинної та неперервної ПТО;
-       управління і фінансування системи первинної та неперервної ПТО та інституційний потенціал до впровадження змін.
Відповідно до плану реалізації дослідження 25  грудня 2014 року Хмельниччину відвідала національний експерт Європейського фонду освіти, завідувач лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України Локшина Олена Ігорівна, яка опрацювала разом із членами робочої групи регіональний проміжний звіт, прокоментувала  зміст структурних компонентів, надала рекомендації щодо удосконалення звіту. Також були обговорені проблеми, які виникали в процесі підготовки звітних матеріалів, адаптованість аналітичної  рамки Туринського процесу до регіонального рівня.
На завершення  роботи Олена Ігорівна зазначила, що в цілому проміжний  звіт Хмельницької області підготовлено на належному рівні,  напрацьований робочою групою  матеріал сформовано  на доказовій базі (статистичні дані, аналітичні звіти, моніторингові дослідження)  за участю соціальних партнерів  і зацікавлених сторін.
Локшина О.І. відмітила  інноваційні підходи у профтехосвіті області щодо розвитку в учнів підприємливості та відвідала ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» для ознайомлення з діяльністю учнівського бізнес-центру, основним завданням якого є розробка і впровадження рекламних,  маркетингових заходів та організація надання платних послуг і виготовлення корисної продукції за напрямами виробничої діяльності училища.
Результатом впровадження пілотного проекту в області буде підготовка контекстуального і процесуального звітів та  вироблення рекомендацій щодо адаптації аналітичної рамки Туринського процесу для регіонального рівня.

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області