Новини
2013-11-11 12:37:07
ХОРОША ПРАКТИКА БАЗУЄТЬСЯ НА МІЦНІЙ ТЕОРІЇ

 

За таким принципом здійснюється курсове підвищення кваліфікації Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області
Випробували на собі й підтвердили дієвість цього принципу методисти професійно-технічних закладів Хмельниччини, які три тижні підвищували свою професійну компетентність на курсах при НМЦ ПТО ПК.
Практику, що вважається специфічно людським способом освоєння світу, хтось у свій час назвав "великою людиною". І справді завдяки практиці, досвіду, розвиваються й особистісні, і професійні якості, а також виявляються певні закономірності та взаємозв’язки, які допомагають діяти цілеспрямовано, ефективно.
 
Відомо, що теорія без практики – мертва. Якщо передати це висловлювання в образі, то можна спробувати уявити рюкзак, наповнений посібниками з плавання, на спині в людини, яка тоне. Адже й справді важко мати правильне поняття про те, що не випробувано. З іншого боку, практика має базуватися на міцній теорії. Той, хто захоплюється лише практикою, без науки, схожий на керманича корабля без компаса. 
  
Психолого-педагогічна підготовка та теоретичні основи фахової підготовки даються педагогам, якіпідвищують свою кваліфікацію компетентними фахівцями. А ось педагогічну практику слухачі курсів проходять на базах навчальних закладів або (при потребі) базах соціальних партнерів. Найбільше корисного, практичного можна почерпнути з досвіду своїх колег.
Саме цим керувалися організатори педагогічної практики методистів ПТНЗ. Певними родзинками володіють не тільки досвідчені педагоги-практики (у нашому випадку – методисти), а й молоді фахівці з сучасними поглядами та власним баченням своєї справи. Практику для методистів – слухачів курсів підвищення кваліфікації на цей раз було організовано на базах: ДНЗ "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг", Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького, Хмельницького професійного ліцею електроніки та ДПТНЗ "Камʼянець-Подільське вище професійне училище".
  
Методист ДНЗ "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" С.В. Палахай запропонувала колегам ознайомитися з системою методичної роботи навчального закладу, оновленою відповідно до вимог сьогодення. Вона продемонструвала електронний методичний кабінет, сформований у рамках інформаційної служби ПТНЗ. Як приклад дієвості такого "кабінету" показано електронний журнал обліку роботи методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін (презентувала голова комісії О.М. Загородня). У межах комісії так само обліковується робота кожного педагога (презентувала викладач української мови та літератури Д.М. Матвєєва). Практикується щорічне проведення методичних, практичних конференцій з метою узагальнення досвіду роботи педагогів, які атестуються, та роботи за єдиною методичною темою.
  
Цікавим моментом для слухачів стала учнівська презентація інноваційних програмних проектів, народжених у співпраці викладача інформатики та інформаційних технологій Н,.П. Садової з учнями (програма електронної бібліотеки та соціальна учнівська мережа).
Методисти переконалися на практиці, як вдало побудована система методичної роботи спонукає кожного працівника до творчості та самоосвіти. Так, бібліотекар цього навчального закладу Т.М. Філімонова, яка добре володіє інформаційно-комунікаційними технологіями, успішно адаптувала безкоштовну програму електронної бібліотеки до потреб ПТНЗ й за короткий термін часу наповнила її електронними підручниками, посібниками та напрацюваннями педагогів навчального закладу, де сформувався гарний досвід інформаційно-видавничої діяльності.
  
Чимало корисного для себе почерпнули методисти й під час педагогічної практики на базі Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького. Досвідчений методист Л.І. Андреєєва на конкретних прикладах ознайомила своїх колег з системою розвитку професійної компетентності педагогів, яка сформувалася в закладі, але не є сталою, а постійно оновлюється відповідно до нових тенденцій в освіті та суспільстві. Колеги-методисти стали учасниками педагогічного дискусійного клубу, де в дискусії про плюси та мінуси впровадження ІКТ в навчальний процес, народжувалась істина про необхідність набуття кожним педагогом ІТ-компетенцій. Бо саме такі педагоги разом з учнями ведуть сьогодні досідницько-пошукову роботу, допомагають учням оволодіти професією настільки, щоб відповідати тим вимогам, які ставить сучасне виробництво до кваліфікованого робітника. Саме такими педагогами створюються електронні комплекси навчального призначення, електронні підручники, навчальні презентації та посібники за темами, що складають регіональний компонент.
  
Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу був продемонстрований шляхом проведення соціального тренінгу за участю учнів і слухачів курсів, організований у співпраці практичних психологів та соціальних педагогів трьох навчальних закладів.
Хмельницький професійний ліцей електроніки дуже точно відповідає своїй назві. Розкриваючи особливості організації роботи методичних комісій у ліцеї, методист Ж. В. Семенова наголосила, що їх робота загалом підпорядковується тому, аби педагог міг якомога наочніше запропонувати учням професійні знання, сформувати й розвинути в них необхідні навички та уміння. Тому наочність створюють самі педагоги спільно з учнями. Наочністю в основному є електронні, інтерактивні стенди та макети – сучасні засоби навчання. Таких в ліцейних майстернях є понад 80. Окремі засоби становлять цілу лабораторію, в якій цифрові табло зчитують інформацію з приладів. Виготовлені цифрові електронно-вимірювальніприлади, макетні плати – як поле, де учні можуть складати, дефектувати технічні схеми. Ідейний натхненник та організатор такої роботи заступник директора ліцею А.П. Дрозич називає ці засоби інноватикою в дидактиці, яка дає дієвий результат.
В ліцеї міцно закріпилася тенденція створення учнями дипломних робіт як творчих, в основі яких – саме створення таких ось інтерактивних засобів навчання. Участь учнів у цій роботі сприяє розвитку в них творчості, дослідницько-експериментальних, раціоналізаторських здібностей, які так потрібні сучасному робітнику. Методисти мали унікальну можливості побачити в дії ефективність таких дидактичних засобів.
Методична робота в ліцеї спрямовується на перспективу закладу. Директор ліцею А.І. Росквас має тверду позицію щодо необхідності відкриття нових професій, яких потребує регіональний ринок праці. За шість років тут відкрито шість нових професій, частина з них пропонується лише цим навчальним закладом. Методисти ПТНЗ ознайомилися з навчальною лабораторією професії "Оператор поштового зв’язку", яка обладнана відповідно до умов реального відділення поштового зв’язку з комп’ютеризованими робочими місцями, з встановленими спеціальними комп’ютерними програмами.
У Хмельницькому ліцеї електроніки особливу вагу у формуванні кваліфікованого робітника має виховний аспект. Своєрідною берегинею цього учнівського дому є бібліотекар з 50-річним стажем Л.І. Рогульська, яка створила музей навчального закладу. Виховання особистості на реальних життєвих прикладах дає свій результат. У цьому змогли переконатися слухачі курсів підвищення кваліфікації, яким були презентовані результати пошукової роботи учнів.
  
ДПТНЗ "Камʼянець-Подільське вище професійне училище", де методичну службу очолює молода, енергійна методист Г.Б.Чекригіна, є авторитетним професійно-технічним навчальним закладом. Його директор Б.Ф. Чекригін глибоко переконаний, що саме ефективна система методичної роботи в закладі формує його авторитет і закладає фундамент його перспективи. Добре продумана, чітко алгоритмізована і спланована робота над актуальною єдиною методичною проблемою, яка об’єднує колектив, може привести до успіху, дати якісний навчальний результат. Систему роботи навчального закладу над єдиною методичною темою "Ефективне використання ІКТ у навчально-виховному процесі в контексті оновлення ПТО" продемонстрував колектив Камянець-Подільського вищого професійного училища під час семінару-практикуму методистів та заступників директорів з навчально-методичної роботи ПТНЗ. Методист училища Г.Б. Чекригіна та голови методичних комісій викладачів і майстрів виробничого навчання професійної підготовки В.А. Дранічнікова та М.П. Сопільник, презентуючи роботу закладу і методичних комісій, зокрема, в даному напрямі, зробили висновок, що впровадження ІКТ в навчальний процес забезпечує формування в учнів компетенцій, зорієнтованих на сучасне виробництво. Це твердження було доведено під час майстер-класу практичного спрямування з використанням ІКТ, проведеного викладачем спеціальних дисциплін швейних професій Т.М. Кравченко і майстром виробничого навчання І.В. Щербінською за темою "Побудова, виготовленнята технічна розкладка лекал корсетів урочистого призначення" та бінарним уроком з електротехніки з використанням ІКТ "Постійний струм та кола постійного струму" (викладач спецдисциплін Г.П. Шлик, майстер виробничого навчання Л.Б. Кльова).
Завдяки вміло організованій роботі за даною методичною проблемою значно оновлено й створено нове комплексне методичне забезпечення професій. "Професія швейників, - як висловилась М.П. Сопільник, - просто розцвіла, адже фахова майстерність тут прямо пов’язана з інформаційно-комунікаційними технологіями", які вже пустили глибоке коріння в технологічний процес на виробництві. Тісна співпраця училища з швейним підприємством сприяла тому, що новими виробничими технологіями успішно оволодівають учні в ході навчально-виробничого процесу.
Досвідом роботи з напряму впровадження ІКТ в навчальний процес колектив ділився на 5 семінарах, проведених на базі училища. Системності в роботі сприяло й створення інформаційної служби в навчальному закладі. Важливим результатом стало перетворення бібліотеки училища (за наказом директора) в бібліотечний інформаційний центр, встановлення в ньому комп’ютерного комплексу та програми електронної бібліотеки. Розроблено Положення про бібліотечний інформаційний центр та інші документи, що регламентують роботу центру. На сьогодні бібліотека значно розширила свій фонд завдяки електронним підручникам та посібникам, навчально-методичній літературі та іншим напрацюванням педагогів училища, які активно використовуються як педагогами, так і учнями.
Методисти, слухачі курсів підвищення кваліфікації отримали також можливість попрактикуватися у використанні інформаційно-комунікаційних технологій у методичній роботі. Бази для такої практики люб’язно надали Вище професійне училище №11 м. Хмельницького та Хмельницький професійний ліцей електроніки. Під умілим керівництвом працівників НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Л.В. Лужняк та О.В. Петрова методисти навчилися створювати й наповнювати професійні блоги, застосовувати Інтернет-сервіси Web2.0 та інше.
  
Кожен із слухачів зрозумів величезну роль практики у розвитку фахової майстерності, так само, як і те, що практика на голому місці нічого не дає, а тільки та, що стоїть на міцному теоретичному фундаменті. З таких позицій має організовуватись і методична робота в ПТНЗ.

2020-02-20 10:03:31
Вебінар викладачів математики ЗП(ПТ)О

Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 30 січня 2020 року відбувся вебінар викладачів математики ЗП(ПТ)О на тему «Формування ключових компетентностей на уроках математики».

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області