Новини
2013-11-04 14:28:54
КЕРІВНИКИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ВИЗНАЧИЛИ ЗАВДАННЯ НА РІВНІ ПТНЗ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ

В умовах модернізації професійно-технічної освіти стає очевидним, що підготовка висококваліфікованого робітника та розвиток особистості в ПТНЗ неможливі без підвищення професійної майстерності педагогів, яку правомірно розглядати як найвищий рівень вміння педагогів, як мистецтво, як сукупність особистісних якостей, як рівень педагогічної творчості. Саме проблемі розвитку професійної майстерності педагогів ПТНЗ було присвячено проведений 30 жовтня 2013 року на базі ДНЗ "Подільський ЦПТО" семінар заступників директорів ПТНЗ з навчально-виробничої роботи з теми: "Розвиток професійної майстерності педагога – передумова якісних змін та інноваційного розвиткусистеми професійно-технічної освіти".
Про підходи до управління процесом впровадження досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду в практичну діяльність навчального закладу присутнім доповівзаступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ "Подільський ЦПТО" В.Г. Баранов, а методист навчального закладу Е.П. Мітькевич презентувала систему методичної, науково-методичної, експериментальної та інноваційної діяльності, які здійснюються в навчальному закладі та формують професійну компетентність педагогічних працівників.
У практичній частині семінару учасники мали змогу відвідати відкриті уроки із спецтехнології зварювальних робіт "Технологія з’єднання пластмасових труб" (викладач Д.В.Нікольчук), із спецтехнології штукатурних робіт "Технологія улаштування стяжки підлоги" ( викладач А.Є. Муляр), майстер-клас на тему: "Улаштування стяжки розчином з вмістом кремнезему дляпідлоги з підігрівом? (старший майстер, керівник обласної школи передового педагогічного досвіду інженерно-педагогічних працівників опоряджувальних професій в будівництві Л.І. Побережна, майстер виробничого навчання І.І.Корогода). Також взяли участь у засіданні методичної комісії автомобільного транспорту (керівник С.А.Алахвердиєв), на якомурозглядалось питання використання в навчальному процесі нових виробничих технологій. ПедагогиДНЗ "Подільський ЦПТО" висвітлили систему введення регіонального компонента у зміст навчальних програм виробничого та теоретичного навчання професії "Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів категорії "С"; машиніст крана автомобільного" відповідно до потреб роботодавців, зокрема інноваційні технології у галузі автомобілебудування і електроніки "Дистанційні системи керування автомобільними кранами КТА-25, КТА-50" та застосування холодних пластичних зварювань при виконанні ремонту паливних баків автомобілів. Цікавою і захоплюючою була участь у педагогічній толоціна тему "Ми і наші учні". Учасники зібрання мали змогу переконатись, що педагогічна майстерність педагогів полягає в творчому використанні методів і прийомів навчання, виховання і розвитку учнів, в першу чергу, в методах взаємодії педагог-учень.
При підведенні підсумків семінару були узагальнені головні завдання на рівні ПТНЗ щодо підвищення професійної майстерності педагогів :
1. Забезпечення ефективної діяльності методичної та психологічної служб;
2. Створення творчих груп щодореалізації як індивідуальних, так і колективних проектів з метоюрозвитку професійної компетентності педагогів;
 
3. Розширення системи інформаційного сервісу, ініціювання стійкої внутрішньої мотивації, стимулювання потреби педагогів в самоосвіті;
4. Підвищення ефективності використання в навчанні і підвищенні професійної компетентності педагогів нових інформаційно-комунікаційних технологій;
 
5. Забезпечення професійного росту викладачів та майстрів виробничого навчання,поглибленняїх знань, умінь і професійних навичок шляхом стажування на підприємствах, які оснащені сучасним технологічним обладнанням, застосовують новітні технології;
6. Цілеспрямоване отримання максимально достовірної інформації про системне відстеження процесу та результатів розвитку професійної компетентності педагога, змін у діяльності педагогів, а також вплив цих змін на рівень навчальних досягнень учнів та їхній розвиток.
 
 Отже, педагогічна майстерність присутня там, де педагог досягає якісних показників при найменших витратах своєї праці і праці своїх учнів, а також де педагог і його вихованці відчувають задоволення та радість успіху в спільній діяльності.

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області