Новини
2013-09-05 08:32:19
ПРОФТЕХОСВІТА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ СТАРТУВАЛА В НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ…

Нарадою за участю директорів, голів трудових колективів та головних бухгалтерів професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області за темою "Підсумки навчально-виховної діяльності ПТНЗХмельницької області у 2012-2013 навчальному році таорганізований початок 2013-2014 навчального року" і засіданнями фахових секцій заступників директорів ПТНЗ, методистів, соціальних педагогів та психологів, що відбулися напередодні першовересневого свята, дано старт новому життєвому етапупрофтехосвіти Хмельниччини, визначені найбільш вагомі для прогресу професійної освіти цілі та завдання.
 
 
 
У роботі нарадивзяли також участь, заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА, начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення А.М. Харчук заступникголови Федерації профспілок Хмельницької області А.С. Яримюк, начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Н.І. Магур,директор Науково-методичного центру професійно-технічної освітита підвищеннякваліфікації інженерно-педагогічнихпрацівників у Хмельницькій області Л.І. Шевчук, директор Державного центру естетичного виховання учнівської молоді Т.В. Григорчук, начальник відділу організації професійного навчання Хмельницького обласного центру зайнятості С.Е. Залуський, головний бухгалтер ЦБ ПТО Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА Т.А. Ємець, спеціалісти відділууправління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, працівники Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.
Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА, начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення А.М. Харчук, опираючись на проект Закону України "Про професійну освіту", який сьогодні активно обговорюється, наголосила, що профтехосвіта наразі перебуває на порозі значимої реформи, котра може змінити її структуру на користь ступеневої професійної освіти. Велика роль в інформаційно-методичному забезпеченні поступального розвитку ПТО відіграє сьогодні єдиний інформаційний простір, що сформувався останнім часу й активно удосконалюється. Значно полегшить управління освітою Єдина державна електронна база з питань освіти, що є центром статистичної інформації в системі освіти України.
Поряд з досить-таки вагомими досягненнями профтехосвітян Хмельницької області у минулому навчальному році, існують і проблеми, які є загальними для профтехосвіти України. Для їх вирішення потрібно вживати заходи щодо підвищення комп’ютерної грамотності керівників та педагогів ПТНЗ, організації стажування педагогів, забезпечення умов для освоєння учнями нових виробничих технологій, працевлаштування випускників. Навчальні заклади мають наполегливо працювати над формуванням іміджу, привабливого для вступника, збереженням учнівського контингенту, оновленням змісту професійної підготовки, зміцненням зв’язків та співпраці з соціальними партнерами, розширенням спектру надання платних послуг населенню. У зв’язку зі зміною порядку формування держзамовлення ці та інші заходи відіграють вирішальну роль при його розподілі за результатами рейтингу.
На сучасних особливостях інформаційно-методичного забезпечення підвищення якості освіти зупинилася директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Л.І. Шевчук. Якість професійної освіти сьогодні прямо залежить від уміння педагогів та учнів працювати з потоками інформації, медіазасобами. В даній ситуації своєрідними акумуляторами цих потоків мають стати сайти та бібліотечно-інформаційні центри ПТНЗ. Вмілий науково-методичний супровід та активізація роботи створених у кожному ПТНЗ області інформаційних служб при цьому сприятиме ефективним результатам.
Питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування розкрила начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Н.І. Магур. Завдання навчальнихзакладів професійно-технічної освіти у співпраці зі службою зайнятості щодо працевлаштування випускників та навчання дорослого населення обґрунтував начальник відділу організації професійного навчання Хмельницького обласного центру зайнятості С.Е. Залуський. Рекомендації щодо формування штатного розпису й тарифікаційнихсписків запропонувала головний бухгалтер централізованої бухгалтерії навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА Т.А. Ємець. Наролі профспілок у громадсько-державному управлінні навчальними закладами зупинився заступникголови Федерації профспілок Хмельницької області А.С. Яримюк.
В обговоренні актуальних питань розвитку системи професійно-технічної освіти взяли участь працівники навчальних закладів: директор Понінківського професійного ліцею М.Є. Романюк ("Проблеми та перспективи функціонування ПТНЗ в сучасних економічних умовах");заступник директора з виховної роботи ДНЗ "Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей" Н.М. Полікевич ("Організація виховної роботи в ПТНЗ"); голова трудового колективу Грицівського ВПУ №38 В.Д. Петянчина ("Роль громадських організацій у забезпеченні навчально-виробничого процесу в ПТНЗ").
Роботу було продовжено у фахових секціях.
Заступники директорів ПТНЗ з навчально-виробничої і навчальної роботи розглянули питання "Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників у 2013-2014 навчальному році". Про особливостіорганізації професійної підготовки робітничих кадрів у новому навчальному році присутніх проінформувала начальник відділу професійноїосвіти управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА Н.В. Арич. Вона актуалізувала також рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та внутрішнього контролю ПТНЗ.
 
 
 
Аналіз виконання плану державного замовлення та окреміаспекти роботи ПТНЗ з Єдиною державною електронною базою з питань освіти висвітлила провідний спеціаліст відділу професійноїосвіти управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА О.О.Зінчук.
Заступник директораНауково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Л.К.Джус зосередила увагу присутніх наметодиці розроблення Державних стандартів ПТО з конкретних робітничих професій.
Про результати моніторингових досліджень якості навчання учнів ПТНЗ протягом 2012-2013 навч. року та вимоги щодо викладання загальноосвітніх дисциплін у ПТНЗ в новому навчальному році повідомила учасників завідувачвідділу загальноосвітньої підготовки Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Т.М. Сидоренко.
Завідувачлабораторії науково-методичного забезпеченняуправлінськоїдіяльності в ПТНЗ НМЦ ПТО ПКу Хмельницькій області С.Б. Коломійчук звернула увагу на усунення типових недоліків при формуванні планів роботи ПТНЗ нанавчальний рік.
В ході роботи секції розглянуті питання методичного супроводу навчально-виробничого процесу,перевірки та затвердження тарифікаційних списків, проведення атестації педагогічних працівників у 2013-2014 навчальному році, організації виробничої практики учнів, моніторингу працевлаштування випускників ПТНЗ, організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо.
Фахова секція заступників директорів з навчально-методичної роботи та методистів ПТНЗ працювала за темою "Основні завдання методичної служби ПТНЗ у 2013-2014 навчальному році". Методична робота має здійснюватися у світлі сучасних тенденцій розвитку професійно-технічної освіти. Ці тенденції відображені в останніх нормативних документах у галузі освіти. Детально прокоментувала ці документи заступник директора НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області О.Л. Шамралюк. Крім того, всі учасники секції отримали тексти нормативно-правових документів за 2013 рік на електронних носіях (дисках). Визначено заходи найближчої перспективи, які мають бути вжиті методичною службою та керівництвом навчальних закладів відповідно до вимог сьогоднішнього дня.
 
 
Завідувач відділу інформаційно-видавничої діяльності та передового педагогічного досвіду НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Т.І. Боднарук підняла актуальне питання ролі методичної служби в інформаційному забезпеченні діяльності ПТНЗ, закликала до активної співпраці в цьому напрямі методистів з керівниками інформаційних служб та бібліотекарями ПТНЗ. Створені в кожному ПТНЗ інформаційні служби мають велике поле діяльності. Методистами НМЦ ПТО ПК на допомогу в організації їх діяльності запропоновано пакет документів (Положення про інформаційну службу (ІС), Орієнтовний план роботи ІС на календарний рік, структурна модель ІС з внутрішніми і зовнішніми взаємозв’язками, Орієнтовні функції підструктур та керівного складу ІС, 4 форми електронних облікових журналів). Пряму методичну допомогу в організації діяльності інформаційних служб мають надавати методисти ПТНЗ. Методичної підтримки потребує і процес перетворення бібліотек ПТНЗ в бібліотечно-інформаційні центри, початок якому поклав обласний конкурс на кращу інформаційну діяльність бібліотек ПТНЗ, проведений у минулому навчальному році. Результатом його стали: встановлено три електронні бібліотеки, забезпечено комп’ютерами 23 бібліотек, підключено до мережі Інтернет 15 бібліотек ПТНЗ, створено й забезпечено функціонування 11 сторінок бібліотек на сайтах навчальних закладів, створено 3 блоги бібліотекарів, створено сторінки бібліотек у соціальних мережах, створено дві бібліотечні сторінки з під сторінками на інформаційному порталі "Профтехосвіта Хмельниччини" НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області. В 2013-2014 навч. році планується у всіх бібліотеках ПТНЗ встановити електронні бібліотечні програми.
Методист відділу інформаційно-видавничої діяльності та передового педагогічного досвіду Л.В. Лужняк проаналізувала стан ведення методичних паспортів ПТНЗ, нагадала про єдині вимоги до ведення паспортів, які мають відображати всі аспекти діяльності навчального закладу, порушила питання організації роботи з формування, планування та діяльності методичних комісій.
Заступники директорів з виховної роботи на своєму секційномузасіданні розглянули нормативно-правові засади системи виховної роботи в ПТНЗ та завдання щодо їх реалізації.
Керівник секції, завідувач лабораторії виховної роботи НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області О.В.Шевчук прокоментувала методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році.
Шляхи реалізації завдань з напряму естетичного виховання учнів ПТНЗ запропонувала директор Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді (ХДЦЕВУМ) Т.В. Григорчук. Для всіх ПТНЗ Центром підготовлена збірка наказів про проведення та підсумки різноманітних обласнихконкурсів естетичного спрямування та план роботи ХДЦЕВУМ на 2013-2014 навчальний рік. Звернуто увагу присутніх на фаховий супровід розвитку учнівського самоврядування, яке не повинно бути формальним.
В роботі секції взяла участь завідувач сектором опіки і піклування, усиновлення та сімейних форм виховання служби у справах дітей Хмельницької ОДА Л.В. Буран, яка повідомила про порядок ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
Головнийспеціаліст Департаменту освіти і науки, молоді та спортуХмельницької ОДА О.М. Павлюк, підвелапідсумки виховної роботиПТНЗ у 2012-2013 навчальному році, поінформувала про стан правопорушень та злочинності серед учнів ПТНЗ області, запропонувала ефективні шляхи профілактичної роботи.
На завершення секційного засідання О.В. Шевчук ознайомила заступників директорів з виховної роботи з проектом положення про учнівський та студентський гуртожиток професійно-технічного та вищого навчального закладу, інформаційно-методичним листом щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
На об’єднаному засіданні фахових секцій практичних психологів і соціальних педагогів обговорено питанняособливостей діяльності психологічної служби ПТО у 2013-2014 навчальному році. Координатор секцій, завідувач відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи НМЦ ПТО ПК, кандидат психологічних наук Н.М. Каспрік висвітлила пріоритетні завдання діяльності фахівців психологічної служби в новому навчальному році.
Методисти Обласного центру практичної психології та соціальної роботи Ж.Д. Страшнюк і В.В. Ніколова ознайомили учасників секційного засідання з науково-методичними аспектами та нормативно-правовими засадами організації роботи практичних психологів і соціальних педагогів.
Фаховою секцією прийняті планові завдання психологічних служб ПТНЗ на 2013-2014 навчальний рік.
Отже, нарадою керівників ПТНЗ та фаховими секціями визначені пріоритетні на сьогодні напрями діяльності навчальних закладів, розставлені акценти на найбільш актуальні завдання, дано старт новому навчальному року, який має бути плодотворним, принести очікувані результати.

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області