Новини
2013-03-18 14:07:55
ПРОБЛЕМНИЙ СЕМІНАР СТАРШИХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Визначенню ролі старшого майстра виробничого навчання у підвищенні ефективності професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників та вирішенню завдань, що стоять перед ПТНЗ, присвячено семінар, проведений 14 березня у Ярмолинецькому професійному ліцеї.
У семінарі взяли участь заступник голови Ярмолинецької РДА з гуманітарних питань та соціальної політики В.А. Канарський та В.П. Романюк - директор приватного підприємства "Магнолія", яке є соціальним партнеромЯрмолинецького професійного ліцею.
Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА – начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення А.М. Харчук наголосила на ролі старших майстрів ПТНЗ вукладанні договорів з працедавцями та соціальними партнерами для забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітників, зокрема щодо умов проходження виробничої практики учнів.
З нормативно-правововою базою професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників ознайомила присутніхначальник відділу професійної освіти управління професійної та ресурсного забезпечення Н.В. Арич. Особливу увагу вона зосередила назапровадженні нових форм організації професійно-практичної підготовки учнів у навчальних закладах області.
Організацію роботи старших майстрів з майстрами виробничого навчання щодопідвищення рівня професійної майстерності висвітлила завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення управлінської діяльності в ПТНЗ НМЦ ПТО ПКу Хмельницькій області С.Б. Коломійчук.
Практична частина семінару дала можливість присутнім ознайомитися із напрямками роботи Ярмолинецького професійного ліцею щодо створення належних умов для підготовки в ПТНЗ фахівців високої кваліфікації, а саме організацію професійно-практичної підготовкиз використанням сучасних форм, методів і засобів навчання, впровадженням інноваційних виробничих технологій в навчальний процес, створенням і використанням комплексного навчально-методичного забезпечення професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників, організацією творчої діяльності учнів, роботою щодо участі роботодавців-замовників кадрів в організації виробничого навчання та виробничої практики учнів, оцінюванні якості їх професійної підготовки.
Старші майстри виробничого навчання мали змогу ознайомитися з навчально-матеріальною базою Ярмолинецькогопрофесійного ліцею та прийняли участь в урочистому відкритті оновленої зварювальної майстерні.
В рамках семінару проведено круглий стіл з питання "Соціальне партнерство та шляхи вирішення проблем матеріально-технічного забезпечення професійно-практичної підготовки відповідно до програм виробничого навчання та виробничої практики".
Учасники семінару зазначили, що для успішного вирішення завдань, що стоять перед навчальними закладами з підготовки конкурентоспроможних фахівців, потрібно запроваджувати нові форми співробітництва з соціальними партнерами, залучати роботодавців до оновлення та поповнення матеріально-технічної бази ПТНЗ, забезпечувати участь фахівців підприємств, установ, організаційуроботі творчих груп з удосконалення робочих навчальних програм, розробки, апробації та впровадження державних стандартів ПТО, створення підручників, навчальних посібників, інструкційно-технологічної документації нового поколіннята значно підвищити особисту відповідальність майстрів виробничого навчання у виборі форм і методів навчання і виховання учнів, організації суспільно корисноїі продуктивноїпраці учнів, а також постійного творчого пошуку, високоїпедагогічної і професійної майстерності.

 

2020-01-27 10:21:53
Сучасні методи профорієнтації у роботі психологічної служби ЗП(ПТ)О

Питанню впровадження сучасних методів профорієнтаційної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний семінар працівників психологічних служб, який відбувся 23 січня 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області