Новини
2013-02-25 10:04:58
ІНФОРМАЦІЙНІ СЛУЖБИ ПТНЗ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ПОКЛИКАНІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЯКІСНУ ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ

         Проведено он-лайн-засідання ради керівників інформаційних служб (ІС) ПТНЗ Хмельниччини, яким схвалено структурну модель ІС та закладено основу для вироблення пакету документів, що забезпечать якісне виконання своїх функцій підструктурами ІС.

За рекомендаціями Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області й відповідно до розробленого у відділі інформаційно-видавничої діяльності та передового педагогічного досвіду НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Положення про інформаційну службу ПТНЗ у всіх професійно-технічних навчальних закладах Хмельниччини були створені інформаційні служби. За орієнтовним планом роботи ІС, запропонованим тим же відділом, інформаційні служби ПТНЗ спланували свою роботу на 2013 рік.
Проведений у січні цього року навчальний семінар та анкетування в рамках семінару допомогли визначитися з найбільш нагальними потребами служб та вияснити стан забезпеченості умовами роботи служб у кожному ПТНЗ. На семінарі обрано раду керівників ІС та голову ради – викладача інформатики та інформаційних технологій ДНЗ "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" Наталію Петрівну Садову. На першому засіданні ради вирішено розробити модель структури інформаційної служби ПТНЗ та форми документації служби.
Днями проведено друге засідання ради керівників інформаційних служб ПТНЗ в режимі он-лайн, на яке винесено питання "Обговорення й затвердження структурної моделі інформаційної служби ПТНЗ та форм облікової документації". Ці документи були надіслані членам ради попередньо для ознайомлення. Структурну модель інформаційної служби ПТНЗ представила й обґрунтувала завідувач відділу інформаційно-видавничої діяльності НМЦ ПТО ПК Т.І. Боднарук. При обговоренні моделі служби внесені певні корективи. Голова ради керівників інформаційних служб Н.П. Садова презентувала запропоновані форми облікової документації: "Журналу реєстрації вхідної та вихідної документації", "Журналу обліку матеріальних ресурсів ІС", "Журналу заявок на інформаційне і технічне обслуговування", "Журналу обліку виконаних робіт та видання інформаційної продукції". Проаналізовано також результати анкетування керівників ІС. 
Радою керівників ІС ПТНЗ прийнято рішення затвердити відкориговану структурну модель ІС і запропонувати її навчальним закладам для реалізації. Затверджено й запропоновані зразки журналів. Вирішено протягом поточного (експериментального) року напрацювати спільно пакет документів на допомогу керівникам інформаційних служб для організації роботи всіх підструктур служби. Прийнято також рішення звернутися з листом до керівників навчальних закладів та вищестоящих органів з клопотанням про активну підтримку становлення й розвитку інформаційних служб ПТНЗ Хмельницької області, які покликані забезпечити якісну професійну підготовку відповідно до вимог сьогодення.

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області