Новини
2013-01-18 08:30:59
ДО АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГА – ЧЕРЕЗ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ

 

 

 

Стає майстром педагогічної праці найшвидше той,
хто відчув у собі дослідника"
                                              В. Сухомлинський
 
     Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області навчає методичні служби ПТНЗ використовувати найрізноманітніші шляхи підготовки педагога до якісної атестації його педагогічної діяльності. У Вищому професійному училищі №4 одним із таких шляхів обрано педагогічні читання.
      Атестація педагогічних кадрів – важливий напрям роботи навчального закладу, у процесі реалізації якого здійснюється контроль, аналіз, прогнозування. Тому атестаційний період є особливим для ВПУ №4 м. Хмельницького. Досвід свідчить, що атестація відіграє важливу роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу навчального закладу, формує дослідницький характер педагогічної праці.
     Під час атестації вивчаються, пізнаються професійні та особистісні якості педагога, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження перспективного педагогічного досвіду педагогів, проводяться заходи з підвищення фахового рівня педагогічних працівників та їхньої діяльності.
    Таким заходом стали проведені в училищі 11 січня педагогічні читання "Якісне навчання – основний чинник професійної майстерності", під час яких інженерно-педагогічні працівники змогли обговорити критерії якісного навчання та шляхи і способи підвищення якості знань учнів, використовувані педагогами в практичній діяльності.
 
 
      Так, викладач предмета "Людина і світ" Л.В. Салюк зосередила увагу на найбільш вдалих формах і методах роботи під час вивчення суспільних дисциплін (уроках-зустрічах, уроках пам’яті, рольових іграх, учнівських проектах, доповідях, пошукових завданнях, елементах тренінгу, притчах тощо).
     Викладач спеціальних дисциплін О.В. Бобровський поділився досвідом проведення нестандартних уроків спецтехнології, зупинившись, зокрема, на нетрадиційних підходах до навчання професії "столяр" (урок-семінар, урок-конференція, бінарний урок, брейн-ринг, ділова гра, конкурс "кращий знавець спецтехнології", КВК, поле чудес).
     Використовуючи в навчальній діяльності сучасні інноваційні педагогічні технології, викладач спеціальних дисциплін Т.І. Кот зробила акцент на проблемному навчанні та впровадженні інформаційно-комп’ютерних технологій при вивченні предмета.
     Викладач спеціальних дисциплін С.С. Сніщук розкрив шляхи активізації розумової діяльності учнів на уроках монтажу систем утеплення будівель, приділив особливу увагу моделюванню уроків, дослідницько-пошуковій роботі учнів.
    Досвідом організації інтерактивного навчання з використанням аудіовізуальних та мультимедійних засобів поділилася викладач історії О.В. Водяна. Викладач на практиці переконалася, що інтерактивні технології сприяють розвитку особистісних компетентностей учнів на уроках історії, забезпечують цілісну взаємодію учня та педагога, сприяють вирішенню конкретних проблемних завдань, формують в учнів уміння робити висновки і застосовувати знання на практиці.
     Методист училища Л.І. Андрєєва, викладач хімії Ж.С. Шевчук, викладач спеціальних дисциплін О.М. Ластовецький, майстри виробничого навчання Е.М. Пеліховська та М.С. Фльонс відзначили роль нових педагогічних і виробничих технологій у якісній підготовці кваліфікованих робітників та співпраці з центром зайнятості й замовниками кадрів.
     Досвід, презентований педагогами під час педагогічних читань, засвідчив їх готовність до атестації. 
    Загалом, ефективна система підготовки педагогічних працівників до атестації та здійснення атестаційного процесу, що склалася в навчальному закладі, сприяє не тільки якісній атестації педагогів, а й якісній педагогічній діяльності, що у свою чергу дає очікуваний результат – якість професійної освіти, компетентність та професіоналізм випускника.
      У ВПУ №4 м. Хмельницького кожен педагогічний працівник розуміє, що зупинятись на досягнутому не можна, бо майстром педагогічної праці стає ентузіаст, той, хто відчув у собі дослідника. Адже й справді – "ніщо велике не було досягнуто без ентузіазму".
 

 

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області