Новини
2013-01-04 10:22:01
ПЕДАГОГІЧНУ ПРАЦЮ ЯК МИСТЕЦТВО ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Атестація педагогічних працівників – це не одноразове явище чи подія. До неї педагог іде покроково: з кожним проведеним уроком, позаурочним заходом, з кожним методичним доробком, кожною втіленою в навчально-виховний процес ідеєю. Саме такий підхід до атестації педагогічних працівників пропагує в професійно-технічних навчальних закладах Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області. Цей принцип використовує у своїй роботі методична служба ДНЗ "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг", що довела проведена тут напередодні нового року ІІ науково-методична конференція "Активізація навчально-виховного процесу шляхом використання інноваційних технологій. Методики, проблеми. Шляхи реалізації"

 

Методична служба закладу в особах досвідченої та здібної Світлани Володимирівни Палахай і молодої, але компетентної й ініціативної Інни Олексіївни Деліти взяли на озброєння таку форму методичної роботи, як науково-методична конференція, для демонстрації і винесення на загал вагомих набутків педагогів, які атестуються, і для формування колегіальної думки про цінність їхнього досвіду. Воднораз, конференція чудово демонструє й наукову організацію праці педагогів, і напрацьовану ефективну систему методичної та управлінської роботи, і відкритість, об’єктивність та прозорість атестаційного процесу, а ще – сформовану готовність педагогів до постійного самонавчання та самовдосконалення, до роботи в умовах інтенсивних змін, модернізації освіти.

Конференцію відкрили керівники навчального закладу: директор Раїса Йосипівна Карван та її заступники Надія Олександрівна Кавчак і Петро Іванович Кенц, які привітали учасників та запрошених методистів НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, побажали учасникам достойно презентувати свою працю і колектив закладу.

Пленарне засідання розпочала методист С.В. Палахай, яка у своєму виступі показала, як науково-методична конференція може стати важливим (підсумковим на певному етапі) елементом в алгоритмі реалізації єдиної науково-методичної проблеми і водночас презентацією кращого досвіду педагогів у рамках атестаційного процесу. Єдина науково-методична тема навчального закладу "Інноваційні аспекти організації навчально-виховного процесу як основа формування творчої особистості учня" стала стратегічним орієнтиром діяльності педагогічного колективу, за яким сформувалася система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності інженерно-педагогічних працівників та готовність до самоосвіти й саморозвитку. Результат підпорядкованості роботи педагогів єдиній методичній темі Світлана Володимирівна продемонструвала на моніторинговому аналізі участі в обласних олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін, конкурсів, науково-дослідницької роботи, мікродосліджень, методичних розробок дидактичних модулів, видавничої діяльності та розвитку творчого потенціалу педагогів закладу, який сьогодні є значно вищим, ніж у попередні роки.

 

 

Методист І.О. Деліта доповнила виступ колеги презентацією системи роботи методичної служби центру з планування та організації роботи щодо виявлення, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. Інна Олексіївна вбачає при цьому завданням методиста формування професійної мобільності педагога, що є рушійною силою, яка зумовлює необхідність включення його в інноваційні процеси. Як здійснюється це завдання в навчальному закладі, має продемонструвати й конференція.

 

 

Методисти передали слово педагогам ДНЗ "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг". І ось викладач спецдисциплін Г. І. Хом?юк, яка має досвід у розробці та використанні на уроках робочих зошитів показала роль робочих зошитів у навчальному процесі, способи ефективної взаємодії педагога з учнями при їх використанні, а також завдання, які ставить перед собою педагог, розробляючи робочий зошит (забезпечення засвоєння знань як на репродуктивному рівні, так і на творчому рівні; формування не тільки предметних, але й надпредметних знань та умінь: логічно мислити, міркувати, систематизувати й класифікувати факти, узагальнювати, робити висновки та ін..).

 

 

Викладач спецдисциплін і майстер виробничого навчання В.В. Приходько презентувала свій досвід з формування в учнів критичного мислення, здатності приймати рішення, спонукання до пізнавальної активності при розв’язуванні проблемних задач, які тісно пов’язані з життям. Курс у системі післядипломної педагогічної освіти за програмою “Intel Навчання для майбутнього”, освоєний педагогом, допомагає вирішувати це завдання в різних формах із застосуванням інформаційно-комунікативних технологій. Досвід вивчався на обласному рівні, був відзначений і на рівні міністерства.

 

 

Майстру виробничого навчання Т.В. Гуцалюк неабияк допомагає працювати над індивідуальною методичною темою "Впровадження інноваційних технологій навчання та виховання учнів" курс навчання з новітніх виробничих технологій для швейної галузі, який вона пройшла два роки тому. Майстер використовує в навчанні мультимедійні презентації, технологічні карти, тестові завдання та інші форми і прийоми роботи, пов’язані із застосуванням комп’ютерної техніки, Інтернету. Практикуються творчі учнівські роботи.

 

Прихильником цілісного підходу до вивчення історії України через призму пізнання історії рідного краю є викладач суспільних дисциплін О.М. Загородня. На конференції вона представила власну концепцію викладання краєзнавчих тем програми історії України, яку апробувала в навчальній діяльності на експериментальній групі і яка дала очікуваний результат. Концепція полягає в тому, щоб подавати краєзнавчий матеріал не окремою темою наприкінці вивчення курсу, а кожну тему історії України освоювати на місцевому матеріалі, при цьому спрацьовує асоціативний зв’язок, який спонукає учня до цілісного бачення історії.

 

 

Викладач природничих дисциплін Ю.І. Ткачук вважає, що сьогодні пізнавальна активність учнів має формуватися в якісно новій площині. Тому він використовує на уроках інтерактивні форми та методи роботи, комп’ютерні технології. Значну роль відводить позаурочній діяльності (гурткова робота, участь в олімпіадах, конкурсах, проектах, конференціях, МАН).

 

 

Викладач англійської мови І.В. Матвєйцева за два роки роботи в ПТНЗ дійшла висновку, що потрібні практичні посібники з професійним спрямуванням і розробила такий посібник для кухарів "Коли готуєте, готуйте за власним смаком". Крім того, викладач створила ряд презентацій з практичними завданнями, спроектувала декілька учнівських презентацій і розробила комплекс відеозанять з граматики у власному виконанні (8 занять з теоретичною і практичною частинами та підсумкова гра "брейн-ринг"), який має перерости в навчальний відеопосібник.

 

Неоднозначне твердження, що "роками накопичений досвід може посперечатися зі знаннями" спонукало майстра виробничого навчання М.Є. Осадчу до досліджень, результати яких вились у посібники. Дослідницька робота майстра вплинула й на вибір тем дипломних робіт учнів. Особливо зацікавила учнів ідея оздоблення одягу бісером. Майстер та її учні розробили проект верстата для бісероплетіння й самостійно виготовили його. Така робота здійснюється майстром за проектною технологією, яка у виробничому навчання дає хороший результат.

 

 

Активно використовує метод проектів для формування ключових компетентностей учнів і викладач інформатики Н.П. Садова. Побачити переваги цього методу допомогли викладачу курси Intel "Навчання для майбутнього". Крім того, метод проектів в інформатиці не може обійтися без застосування інформаційно-комунікаційних технологій, які позитивно сприймаються учнями. Викладач зробила важливий висновок: перед тим, як вивести тему проекту, потрібно міркувати з позиції учня (що він дасть йому). Таким чином, створено декілька достатньо значимих учнівських проектів, які перемагали в конкурсах, якими зацікавилися компанії, за чиїми матеріалами здійснювалися ці проекти. А такий проект як "Інформаційний збірник за професіями" - безстроковий. Учні постійно поповнюють його цікавою інформацією з Інтернету про професії, яким навчають у закладі.

Викладач спецдисциплін з професії "Кравець" В.В. Григоренко першою в навчальному закладі почала розробляти робочі зошити. Навчальні та навчально-методичні посібники, підготовлені нею, успішно використовуються в навчальному процесі. Крім того, викладач перевірила на практиці високу ефективність використання опорних конспектів, розроблених за методикою В. Шаталова. А використання комп’ютерних технологій дозволяє розвивати в учнів абстрактне мислення. Багато корисного для роботи почерпнула викладач на курсах з організації навчання за модульною системою. Використання проблемних ситуацій під час навчання майбутніх кравців відбувається постійно, оскільки навчання здійснюється в умовах реального ательє, і ситуації не треба вигадувати – вони виникають у практичній роботі. Викладач, майстер має навчити приймати при цьому правильні рішення.

Інноваційні технологій у виробничому навчанні активно використовує майстер Ю.Л. Бачинська. Разом з учнями розробляють мультимедійні презентації. Майстер переконана, що неабияк сприяють у навчанні професії ілюстровані посібники, які сама й готує. Цікаво учням працювати спільно з викладачем над розробкою колекцій одягу. В реальності учні освоїли специфіку масового пошиття (розроблено й пошито спецодяг для учнів навчального закладу, які здобувають професію кухаря).

Великий досвід (35 років) роботи у майстра виробничого навчання, відмінника освіти України В.М. Цуцуловської. Майстер намагається у своїй роботі йти в ногу з часом, аби її учні були конкурентоздатними на ринку праці. Вона має багато методичних напрацювань, активно використовує на заняттях інтерактивні методи, але перевагу надає діяльнісній активізації учнів та діалоговій взаємодії з ними.

Індивідуальну роботу з учнями ставить у центр своєї уваги майстер виробничого навчання М.О. Ділайчук, який розробив методичні рекомендації “Індивідуальна робота майстра виробничого навчання з учнями у виробничих майстернях”. Великого значення надає майстер і врахуванню психологічних особливостей учнів, що відображено в його посібниках "Психологічні основи формування професійних інтересів учнів у процесі виробничого навчання" та "Психологічні особливості підліткового віку". Завдяки його ініціативі та тісним зв’язкам з роботодавцями, зокрема, з СРБП “Хмельницькліфт”, проліцензовано та впроваджено в навчальному закладі професію “Електромеханік з ліфтів” (єдиний в Україні навчальний заклад, де здобувають цю професію).

Майстер виробничого навчання з перукарської справи, відмінник освіти України Л.А. Петречук відома не тільки в області, в Україні, а й в міжнародному професійному колі. Своїм досвідом проведення занять нетрадиційними методами, впровадження інноваційних технологій перукарського мистецтва ділиться постійно через такі форми, як конкурси, підвищення кваліфікації майстрів перукарів, семінари, майстер-класи, навчальні тренінги для підготовки учнів до участі в чемпіонатах України, фестивалях зачісок та віражу "Фігаро-шоу", "Барви Поділля", має великий досвід учасника всеукраїнських і міжнародних конкурсів, учасника волонтерського руху, співпрацює з представниками навчально-методичних центрів Londa в Україні, СПУ "S-g A група" школи Олександра Ситнікова, Володимира Тарасюка, працює над методичними рекомендаціями для проведення лабораторно-практичних робіт та готує книгу "Модельні зачіски Л.А. Петречук. Авторська школа".

Таким чином, науково-методична конференція продемонструвала величезний творчий, дослідницький, педагогічний і методичний потенціал колективу, довела, що педагоги-учасники конференції гідно йдуть до своєї атестації, творчою працею підтверджують істинність твердження В. Сухомлинського про те, що "практична педагогіка - це знання й уміння, не тільки доведені до ступеня майстерності, але й підняті до рівня мистецтва".

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області