Новини
2012-12-27 16:44:45
АКТУАЛЬНІ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФТЕХОСВІТИ – В ПОЛІ ЗОРУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ НМЦ ПТО ПК У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

В передостанні дні 2012 року Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області аналізує свою роботу і працює над вирішенням важливих, проблемних питань розвитку профтехосвіти, які потребуватимуть особливої уваги й надалі. Саме такі питання були винесені на планове засідання науково-методичної ради.

З питання «Аналіз ефективності управлінської діяльності в ПТНЗ області: проблеми і завдання» доповідала завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення управлінської діяльності в ПТНЗ НМЦ ПТО ПК С.Б. Коломійчук. Вона наголосила на тому, що стрімкі зміни в суспільно-економічному житті вимагають нових підходів до управлінської діяльності. Змінюються і функції керівника професійно-технічного навчального закладу. Тому оцінювання діяльності керівника ПТНЗ має здійснюватися за якісно новими критеріями. Творчою групою працівників НМЦ ПТО ПК були розроблені такі критерії й запропоновані до розгляду науково-методичною радою. На засідання в якості експертів запрошені керівники навчальних закладів міста. 

Окремі з критеріальних показників викликали дискусію, що спонукало членів науково-методичної ради прийняти рішення про створення робочої групи для удосконалення запропонованих критеріїв оцінювання діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу. 

 Завідувач відділу професійної підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Г.М. Солєнцова доповіла про стан підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ області з професії «Кухар». Не дивлячись на те, що в напрямі професійної підготовки кухарів є вагомі досягнення, існує й ряд проблем, які потребують глибокого аналізу та пошуку раціональних шляхів їх вирішення. Дискусійним, наприклад, є питання необхідності здійснення професійної підготовки кухарів у 18 ПТНЗ області. У зв’язку з інтенсивним оновленням виробництва обладнання навчальних закладів не відповідає держстандартам з підготовки кухарів. Непросто сьогодні знайти й базу практики за вимогами держстандартів. Є необхідність у створенні кухні-лабораторії, яка слугуватиме за школу не тільки для учнів, а й педагогів. Адже кадрове питання теж є проблемним (у плані як психолого-педагогічної підготовки, так і освоєння фахового модуля). Прийнято рішення проаналізувати глибше можливі шляхи виходу з даної ситуації, розробивши ряд конкретних заходів.

Про стан загальноосвітньої підготовки в професійно-технічних закладах області доповідала завідувач відділу загальноосвітніх дисциплін НМЦ ПТО ПК Т.М. Сидоренко. Доцільність здійснення загальноосвітньої підготовки в ПТНЗ саме собою є дискусійним, але на сьогодні така потреба існує, і доцільність здійснення загальноосвітньої підготовки виправдана. Проведення конкурсів та олімпіад спільно із загальноосвітніми навчальними закладами створює свої проблеми, оскільки тут не враховується специфіка навчання в системі ПТО, через яку не співпадають терміни вивчення загальноосвітніх дисциплін. Багато проблемних питань виникає також у зв’язку з участю учнів ПТНЗ в роботі МАН. З цього приводу в НМЦ ПТО ПК напрацьовуються певні концептуальні плани.

Останнє в році засідання науково-методичної ради не могло обійтися без здійснення аналізу роботи НМЦ ПТО ПК у 2012 році та обговорення й затвердження плану роботи на 2013 рік. З цим питанням виступили директор НМЦ ПТО ПК Л.І. Шевчук та заступник директора Л.К. Джус. Усі присутні зійшлися на тому, що у 2012 році Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, значно розширивши свій інформаційний простір, вийшов на якісно новий рівень роботи, отримав визнання держави у вагомості його здобутків. Державна премія в галузі освіти 2012 року є тому найкращим підтвердження. У зв’язку з цим науково-методичний центр у своїх планах ставить ще вищу планку, до якої йтиме протягом 2013 року. 

Про підвищення науково-методичного рівня праці профтехосвітян засвідчила й завідувач відділу інформаційно-видавничої діяльності та передового педагогічного досвіду Т.І. Боднарук, яка представила на розгляд науково-методичної ради навчально-методичні матеріали, розроблені працівниками НМЦ ПТО ПК та педагогами ПТНЗ

Завідувач відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи Н.М. Каспрік запропонувала до затвердження графік курсового підвищення кваліфікації на 2013 рік.

З усіх обговорюваних питань прийнято рішення, які дадуть поштовх до втілення в життя нових науково-методичних ідей задля якісної підготовки молодих робітничих кадрів.

 

2020-02-20 10:03:31
Вебінар викладачів математики ЗП(ПТ)О

Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 30 січня 2020 року відбувся вебінар викладачів математики ЗП(ПТ)О на тему «Формування ключових компетентностей на уроках математики».

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області