Новини
2012-12-27 14:45:56
ФОРМУВАННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ДЛЯ ПТНЗ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загальні процеси реформування освіти потребують нових підходів до управління професійно-технічним навчальним закладом. Процес модернізації формує керівника як сучасного управлінця, спроможного забезпечити оптимальну організацію навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, адаптувати навчальний заклад до умов, які постійно змінюються, визначити найбільш ефективні форми і методи керівництва, здійснювати інноваційну діяльність.  

В умовах сучасних суспільних змін ефективна робота з резервом є одним з джерел формування нового покоління управлінських кадрів.

Згідно з наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 14.12.2011 року №835-но, відповідно до плану роботи управління освіти і науки обласної державної адміністрації, плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області та з метою покращення якості професійної підготовки та формування якісно нових управлінських кадрів керівників ПТНЗ області  25 грудня 2012 року на базі управління освіти і науки проведено заключний семінар з підготовки осіб, які перебувають у резерві на посади директорів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти. 

Під час семінару було розглянуто питання  розробки критеріїв щодо

-    моніторингу якості освітнього процесу в ПТНЗ;

-    перспектив розвитку ПТНЗ відповідно до потреб ринку праці та професійно-кваліфікаційних вимог фахівців;

-    оцінювання діяльності керівників ПТНЗ.

    З метою аналізу засвоєння правових норм з питань освіти зі слухачами проведено тестування з питань  правового забезпечення діяльності ПТНЗ. Тестові завдання охоплювали всі розділи Закону України «Про професійно-технічну освіту», який визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування та розвитку системи професійно-технічної освіти. Крім того, учасники   прозвітували про виконання  індивідуального плану стажування, були заслухані висновки керівників про результати стажування з визначенням рівня підготовленості слухачів, професійних, ділових та особистісних якостей, а також проведено захист творчих проектів  «Модель сучасного керівника ПТНЗ». Виступи супроводжувалися презентаціями, були змістовними, містили пропозиції щодо удосконалення навчально-виробничого та виховного процесів.

 За підсумками педагогічні працівники отримали сертифікати про завершення навчання резерву на посади директорів ПТНЗ.

 

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області