Новини
2012-12-27 14:45:56
ФОРМУВАННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ДЛЯ ПТНЗ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загальні процеси реформування освіти потребують нових підходів до управління професійно-технічним навчальним закладом. Процес модернізації формує керівника як сучасного управлінця, спроможного забезпечити оптимальну організацію навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, адаптувати навчальний заклад до умов, які постійно змінюються, визначити найбільш ефективні форми і методи керівництва, здійснювати інноваційну діяльність.  

В умовах сучасних суспільних змін ефективна робота з резервом є одним з джерел формування нового покоління управлінських кадрів.

Згідно з наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 14.12.2011 року №835-но, відповідно до плану роботи управління освіти і науки обласної державної адміністрації, плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області та з метою покращення якості професійної підготовки та формування якісно нових управлінських кадрів керівників ПТНЗ області  25 грудня 2012 року на базі управління освіти і науки проведено заключний семінар з підготовки осіб, які перебувають у резерві на посади директорів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти. 

Під час семінару було розглянуто питання  розробки критеріїв щодо

-    моніторингу якості освітнього процесу в ПТНЗ;

-    перспектив розвитку ПТНЗ відповідно до потреб ринку праці та професійно-кваліфікаційних вимог фахівців;

-    оцінювання діяльності керівників ПТНЗ.

    З метою аналізу засвоєння правових норм з питань освіти зі слухачами проведено тестування з питань  правового забезпечення діяльності ПТНЗ. Тестові завдання охоплювали всі розділи Закону України «Про професійно-технічну освіту», який визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування та розвитку системи професійно-технічної освіти. Крім того, учасники   прозвітували про виконання  індивідуального плану стажування, були заслухані висновки керівників про результати стажування з визначенням рівня підготовленості слухачів, професійних, ділових та особистісних якостей, а також проведено захист творчих проектів  «Модель сучасного керівника ПТНЗ». Виступи супроводжувалися презентаціями, були змістовними, містили пропозиції щодо удосконалення навчально-виробничого та виховного процесів.

 За підсумками педагогічні працівники отримали сертифікати про завершення навчання резерву на посади директорів ПТНЗ.

 

2019-05-23 15:27:45
Конкурс інноваційних освітніх технологій у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Ринок праці вимагає сьогодні висококваліфікованих робітників в усіх галузях економіки та сфери обслуговування. Для їх підготовки працівники ЗП(ПТ)О області постійно вдосконалюють навчально-виховний процес, вишукують нові форми та методи, які б допомогли здобувачам освіти глибше і краще опанувати свою майбутню професію. Саме виявити та підтримати на належному рівні кращий педагогічний та виробничий досвід, який полягає у впровадженні нововведень у систему підготовки робітничого персоналу, мав на меті обласний конкурс інноваційних освітніх технологій у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, що відбувся під егідою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області за активної підтримки Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області