Новини
2012-11-29 15:58:15
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СЛЮСАРІВ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

(Із засідання фахової секції викладачів спеціальних дисциплін і майстрів виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» ПТНЗ Хмельницької області)

 Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної  освіти та підвищення кваліфікації у Хмельницькій області  на базі  Ярмолинецького професійного  ліцею було проведено засідання обласної фахової секції інженерно-педагогічних працівників з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» з теми «Впровадження інтерактивних методів навчання в навчальний процес». В роботі секції взяли участь творчо працюючі викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, де здійснюється підготовка кваліфікованих робітників з вище названої професії.   В ході роботи секції було проведено й обговорено уроки виробничого та теоретичного навчання.

Уроки включали елементи інтерактивних методів навчання із застосуванням мультимедійних установок, фокусуванням демонстраційного показу  елементів вступного інструктажу на екран, що дає перевагу при розбиранні, налагодженні та регулюванні вузлів і деталей, які показує майстер виробничого навчання на демонстраційному столику.

Учасники фахової секції схвально відгукнулися й дали високу оцінку відкритим  урокам керівника обласної фахової секції В.А. Голдобіна  та майстрів виробничого навчання В.Г. Кулачка, В.Д. Миська.

Координатор секції методист Науково-методичного центру професійно-технічної  освіти та підвищення кваліфікації у Хмельницькій області  М.П. Стасюк у вступному слові наголосив на  ролі та значенні на сьогоднішньому етапі підготовки висококваліфікованих робітників, на  актуальності навчання професії за сучасними, зокрема,  інтерактивними методами, дав належну оцінку даному заходу. Було визначено ряд  проблемних завдань для педагогів професійної підготовки майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів, серед яких: створення методичних розробок з включенням  у зміст нових досягнень, введенням регіонального компоненту.

За круглим столом всі учасники секції обмінялися досвідом  і належно  оцінили роботу колективу ліцею з удосконалення комплексно-методичного  забезпечення професії. Накреслено питання дальшої роботи фахової секції.

 

2020-01-27 10:21:53
Сучасні методи профорієнтації у роботі психологічної служби ЗП(ПТ)О

Питанню впровадження сучасних методів профорієнтаційної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний семінар працівників психологічних служб, який відбувся 23 січня 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області