Новини
2012-10-08 11:30:00
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ З НАГОДИ ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ПОСТАНОВИВ ПРИСУДИТИ ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 2012 РОКУ


 

На підставі подання Комітету з Державної премії України в галузі освіти УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 6 жовтня 2012року № 583/2012 "Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2012 року" Премії присуджені у таких номінаціях:

 

- "дошкільна і позашкільна освіта" за цикл робіт "Всеукраїнський освітній Інтернет-портал "Острів знань"";

- "загальна середня освіта" за навчально-методичний комплект з фізики для середньої школи; "вища освіта" за навчально-методичний комплект "Диференціальні рівняння";

- "наукові досягнення в галузі освіти" за цикл робіт "Комплекс наукових досліджень проблем судово-правової реформи в Україні у 2001 – 2011 роках та їх використання у фаховій підготовці юристів" ;

- у номінації "професійно-технічна освіта" за цикл робіт "Форми і зміст курсового підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти":

 

ДЖУС Людмилі Костянтинівні – заступникові директора з методичної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

КАСПРІК Наталії Миколаївні – завідувачеві відділу Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

ТЕРТИЧНІЙ Олександрі Валентинівні – завідувачеві лабораторії Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

СУПРУНУ В'ячеславу Васильовичу – директорові департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидатові економічних наук, доцентові

ШАМРАЛЮК Олені Леонідівні – заступникові директора з навчально-методичної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

ШЕВЧУК Людмилі Іванівні – директорові Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидатові педагогічних наук, доцентові.

 

Колективом авторів висвітлено концептуальні основи неперервного професійного зростання педагогічних працівників, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено інноваційні форми і зміст підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки різних категорій педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти відповідно до сучасних потреб економічного та соціального розвитку України, особистісних запитів педагогів та програмних цілей навчальних закладів.

Розроблено положення про курсове підвищення кваліфікації за різними формами: очною (стаціонарною), очно-заочною, індивідуальною, кореспондентсько-очною, кореспондентською; навчально-тематичні плани і програми курсового підвищення кваліфікації різних категорій педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; визначено шляхи поєднання різних форм курсового підвищення кваліфікації та професійно-педагогічної компетентності педагогів у цілісну систему для задоволення їхніх потреб у підвищенні професійно-педагогічної компетентності з психолого-педагогічної, методичної підготовок та набуття нових компетенцій із сучасних виробничих технологій відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти; розроблено та впроваджено методику діагностики професійної компетентності педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти.

Представлено зміст курсового підвищення кваліфікації для різних категорій педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, що ґрунтується на принципах діагностичності, диференціації, індивідуалізації, поєднання індивідуальних інтересів педагогів з програмною метою навчального закладу, взаємозв'язку курсового підвищення кваліфікації з внутрішньо училищною методичною роботою, самоосвітою, регіональними формами методичної роботи, неперервності розвитку професійно-педагогічної компетентності педагогів.

      Опубліковано 3 збірники; 8 посібників; 8 методичних рекомендацій; 65 наукових статей, захищено 1 дисертацію.

 

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області