Новини
2012-03-15 15:49:01
Всеукраїнська нарада з директорами навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти, на базі яких проводиться дослідно-експериментальна робота

  28 лютого 2012 року у залі засідань колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відбулася нарада за участю директорів навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти, на базі яких проводиться дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня. На нараду, що проходила під головуванням заступника Міністра Бориса Жебровського, були запрошені також директори навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
У нараді взяли участь: директор департаменту професійно-технічної освіти Супрун В’ячеслав Васильович, заступник директора департаменту професійно-технічної освіти Карбишева Вікторія Оттівна, начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Паржницький Віктор Валентинович, академік-секретар відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України Ничкало Неля Григорівна, директор Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України Радкевич Валентина Олександрівна, співробітники провідних наукових установ професійно-технічної освіти.
На сьогодні дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня в системі ПТО здійснюється за такими основними напрямами:
- розробка, апробація та впровадження державних стандартів ПТО;
- впровадження інформаційних технологій у навчально-виробничий процес;
- впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес;
- налагодження соціального партнерства;
- форми та зміст курсового підвищення кваліфікації педагогів системи ПТО.
В ході наради керівники експериментальних закладів та установ звітували про проведення дослідно-експериментальної роботи.
Зокрема, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Шевчук Людмила Іванівна звітувала за підсумками проведення дослідно-експериментальної роботи з теми "Розроблення і впровадження інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів закладів професійно-технічної освіти" та презентувала збірник "Форми та зміст курсового підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти", в якому узагальнені результати дослідно-експериментальної роботи за 2004-2011роки. Збірник містить теоретико-методологічні підходи до підвищення кваліфікації та стажування інженерно-педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти та навчально-програмну документацію з курсового підвищення кваліфікації усіх категорій інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів залежно від профілю, рівня професійної компетентності, індивідуальних запитів педагогів; може бути використаний у системі післядипломної освіти з метою розвитку професійно-педагогічної компетентності педагогів закладів професійно-технічної освіти та слугувати базою для розробки державних стандартів післядипломної освіти педагогів закладів профтехосвіти.
За підсумками наради роботу експериментальних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти було схвалено та прийнято протокольне рішення:
1. Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, відділенню науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
- продовжити роботу щодо оновлення змісту професійно-технічної освіти відповідно до змін ринку праці з урахуванням потреб сучасного виробництва, в тому числі шляхом перегляду переліку професій, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах;
- сприяти розвитку інформатизації державних професійно-технічних навчальних закладів та доступу їх до світових інформаційних ресурсів;
- створити мережу електронних бібліотек у професійно-технічних навчальних закладах, навчально (науково) - методичних центрах (кабінетах) професійно-технічної освіти;
- провести ревізію організації дослідно-експериментальної роботи у професійно-технічних навчальних закладах, а також переглянути доцільність її подальшого проведення;
- організувати та провести Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти;
- розширити мережу експериментальних професійно-технічних навчальних закладів.
2. Навчальним закладам та установам професійно-технічної освіти:
- впроваджувати в навчальний процес прогресивні методи навчання, а також нові технології підготовки кваліфікованих робітників;
- продовжувати розвиток традиційних і пошук нових ефективних форм дослідно-експериментальної роботи, удосконалення її змісту;
- сприяти розвитку соціального партнерства між професійно-технічними навчальними закладами, роботодавцями - замовниками робітничих кадрів, загальноосвітніми та вищими навчальними закладами. Державною службою зайнятості.
3. Директорам експериментальних професійно-технічних навчальних закладів звернути увагу на:
-визначення якісного складу працівників, які беруть участь у дослідно-експериментальній роботі відповідно до цілей і завдань наукових досліджень:
- здійснення своєчасного моніторингу виконання плану експериментальної діяльності та досягнення проміжних результатів:
- організацію підвищення кваліфікації для всіх працівників експериментального професійно-технічного навчального закладу:
- звітування перед департаментом професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, відділенням науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти про хід і результати експерименту в терміни, установлені в тематичному календарному плані дослідно-експериментальної роботи.
 

 

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області