Лабораторія професійної підготовки
 

 
Лабораторія професійної підготовки

 

 
Напрями роботи:

- здійснення аналізу стану професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки в ПТНЗ різних атестаційних рівнів, підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки робітничих кадрів на виробництві;
- планування змісту регіональних форм науково-методичної роботи на основі зведених діагностичних карт навчальних закладів, перспективних проблем професійно-технічної освіти;
- координація роботи обласних фахових секцій, обласних експериментальних педагогічних майданчиків з проблем підготовки робітничих кадрів за експериментальними навчальними планами з різними термінами навчання, за різними формами організації навчального процесу, впровадження інноваційних технологій навчання;
- науково-методичний супровід розробки, апробації та впровадження ДСПТО, заснованих на компетенціях;
- науково-методичний супровід участі ПТНЗ в обласних виставках;
- аналіз впровадження педагогами-тренерами освітньої програми "Intel. Навчання для майбутнього" у навчальний процес ПТНЗ області;
- здійснення аналізу діагностування учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю з метою їх спеціалізації у майбутній професійній діяльності та відкриття власної справи на селі;
- надання методичної допомоги працівникам ПТНЗ області з розробки пакетів комплексних кваліфікаційних завдань для проведення атестаційної експертизи та поетапної атестації у підготовці і здійсненні самоаналізу діяльності навчального закладу;
- участь у роботі експертних комісій з проведення атестації ПТНЗ;
- аналіз якісного складу інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ у розрізі професій;
- створення й оновлення бази даних для планування й організації навчально-методичного забезпечення підготовки робітничих кадрів;
- розробка карт адресної методичної допомоги педагогам з проблем, визначених на основі діагностування;
- організація та проведення педагогічної практики слухачів курсів підвищення кваліфікації на базі опорних ПТНЗ, кращого педагогічного досвіду;
- надання допомоги керівникам ПТНЗ в організації стажування педагогічних працівників на підприємствах, в ПТНЗ, у розробці індивідуальних планів і програм стажування;
- організація вивчення на регіональному рівні та впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду в навчально-виробничий процес;
- науково-методичний супровід розробки закладами ПТО робочої навчально-програмної документації;
- участь у роботі регіональної експертної ради, в атестації інженерно-педагогічних працівників, у підготовці документів з ліцензування та атестації ПТНЗ.
 

 

 

 
Форми діяльності відділу професійної підготовки:

- забезпечення науково-методичного керівництва діяльністю регіональних форм методичної роботи: обласних фахових секцій, семінарів, шкіл передового педагогічного та виробничого досвіду, творчих, динамічних груп тощо, дослідно-експериментальної роботи в ПТНЗ щодо оновлення змісту, форм і методів навчання;
- проведення регіональних олімпіад, конкурсів фахової майстерності серед учнів та педагогів ПТНЗ; конкурсів на кращі кабінети, майстерні, лабораторії; виставок комплексно-методичного забезпечення;
- надання допомоги керівникам ПТНЗ в організації шкіл передового досвіду, конкурсів, олімпіад серед учнів та педагогів; в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, заходів щодо розвитку професійної компетентності педагогів;
- проведення консультацій керівників та інженерно-педагогічних працівників навчальних закладів професійно-технічної освіти з питань навчально-виробничої роботи, застосування навчальних планів і програм та іншої навчально-програмної документації; системи контролю знань, умінь і навичок учнів;
- організація роботи авторських колективів, творчих груп, окремих педагогів із розробки підручників, навчальних посібників, педагогічних програмних засобів навчання, проектів програмно-методичної документації, їх експериментальної апробації;
- підготовка до видання узагальненого педагогічного досвіду, інформаційних бюлетенів, методичних рекомендацій, порад тощо;
- надання допомоги у самоосвіті інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області.
2018-03-23 09:37:39
Профтехосвіта Хмельниччини презентує свій інноваційний потенціал на Дев’ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018»

Профтехосвітяни Хмельницької області стали учасниками Дев’ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018», яка проходила 15-17 березня 2018 року у м. Київ. На колективному виставковому стенді професійну освіту Хмельниччини представляли Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», Вище професійне училище №25 м. Хмельницького, ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей», демонструючи систему роботи щодо реалізації сучасних підходів у підготовці кваліфікованих кадрів шляхом упровадження інноваційних форм, методів, технологій навчання, новітніх технологій виробництва, створення сучасного інформаційно-освітнього середовища у ЗПО, проведення дослідно-експериментальної роботи, налагодження соціального партнерства в регіоні, а також була презентована створена педагогами навчально-методична література.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області