Лабораторія професійної підготовки
 

 
Лабораторія професійної підготовки

 

 
Напрями роботи:

- здійснення аналізу стану професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки в ПТНЗ різних атестаційних рівнів, підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки робітничих кадрів на виробництві;
- планування змісту регіональних форм науково-методичної роботи на основі зведених діагностичних карт навчальних закладів, перспективних проблем професійно-технічної освіти;
- координація роботи обласних фахових секцій, обласних експериментальних педагогічних майданчиків з проблем підготовки робітничих кадрів за експериментальними навчальними планами з різними термінами навчання, за різними формами організації навчального процесу, впровадження інноваційних технологій навчання;
- науково-методичний супровід розробки, апробації та впровадження ДСПТО, заснованих на компетенціях;
- науково-методичний супровід участі ПТНЗ в обласних виставках;
- аналіз впровадження педагогами-тренерами освітньої програми "Intel. Навчання для майбутнього" у навчальний процес ПТНЗ області;
- здійснення аналізу діагностування учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю з метою їх спеціалізації у майбутній професійній діяльності та відкриття власної справи на селі;
- надання методичної допомоги працівникам ПТНЗ області з розробки пакетів комплексних кваліфікаційних завдань для проведення атестаційної експертизи та поетапної атестації у підготовці і здійсненні самоаналізу діяльності навчального закладу;
- участь у роботі експертних комісій з проведення атестації ПТНЗ;
- аналіз якісного складу інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ у розрізі професій;
- створення й оновлення бази даних для планування й організації навчально-методичного забезпечення підготовки робітничих кадрів;
- розробка карт адресної методичної допомоги педагогам з проблем, визначених на основі діагностування;
- організація та проведення педагогічної практики слухачів курсів підвищення кваліфікації на базі опорних ПТНЗ, кращого педагогічного досвіду;
- надання допомоги керівникам ПТНЗ в організації стажування педагогічних працівників на підприємствах, в ПТНЗ, у розробці індивідуальних планів і програм стажування;
- організація вивчення на регіональному рівні та впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду в навчально-виробничий процес;
- науково-методичний супровід розробки закладами ПТО робочої навчально-програмної документації;
- участь у роботі регіональної експертної ради, в атестації інженерно-педагогічних працівників, у підготовці документів з ліцензування та атестації ПТНЗ.
 

 

 

 
Форми діяльності відділу професійної підготовки:

- забезпечення науково-методичного керівництва діяльністю регіональних форм методичної роботи: обласних фахових секцій, семінарів, шкіл передового педагогічного та виробничого досвіду, творчих, динамічних груп тощо, дослідно-експериментальної роботи в ПТНЗ щодо оновлення змісту, форм і методів навчання;
- проведення регіональних олімпіад, конкурсів фахової майстерності серед учнів та педагогів ПТНЗ; конкурсів на кращі кабінети, майстерні, лабораторії; виставок комплексно-методичного забезпечення;
- надання допомоги керівникам ПТНЗ в організації шкіл передового досвіду, конкурсів, олімпіад серед учнів та педагогів; в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, заходів щодо розвитку професійної компетентності педагогів;
- проведення консультацій керівників та інженерно-педагогічних працівників навчальних закладів професійно-технічної освіти з питань навчально-виробничої роботи, застосування навчальних планів і програм та іншої навчально-програмної документації; системи контролю знань, умінь і навичок учнів;
- організація роботи авторських колективів, творчих груп, окремих педагогів із розробки підручників, навчальних посібників, педагогічних програмних засобів навчання, проектів програмно-методичної документації, їх експериментальної апробації;
- підготовка до видання узагальненого педагогічного досвіду, інформаційних бюлетенів, методичних рекомендацій, порад тощо;
- надання допомоги у самоосвіті інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області.
2019-11-13 16:53:32
Профтехосвітяни Хмельниччини на міжнародній конференції

Рушійною силою розвитку держави є людина: її духовність, знання та досвід. Для України це питання сьогодні стало особливо важливим. Такі риси потрібно прищеплювати молоді ще з дитинства, а потім під час навчання в загальноосвітній школі, у закладах професійної освіти, коледжах та вищих навчальних закладах. Цим проблемам і була присвячена ювілейна Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи», яка проходила 7-8 листопада 2019 року на базі Хмельницького національного університету. Для обговорення порушеної проблематики об’єдналися науковці Національної академії педагогічних наук України, провідних закладів та установ Хмельницької, Вінницької, Полтавської областей, інших регіонів України, а також зарубіжні гості, зокрема з Німеччини, Румунії, Польщі, Угорщини, Республіки Білорусь.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області